Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

 Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. 

Usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem - a w szczególności polegają na:

  • a)      zakupie podstawowych artykułów spożywczych, gospodarstwa domowego i lekarstw;
  • b)      przyrządzaniu posiłków i pomocy w ich spożywaniu;
  • c)  praniu, prasowaniu, zmianie pościeli i drobnej garderoby, utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach świadczeniobiorcy oraz czystości sprzętu, paleniu w piecu, przynoszeniu węgla i wody;
  • d)   utrzymywaniu czystości osobistej świadczeniobiorcy (mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych);
  • e)      wykonywaniu zaleconych zabiegów pielęgnacyjnych;
  • f)       pośredniczeniu w załatwianiu spraw urzędowych, dokonywaniu opłat, zamawianiu wizyt lekarskich i pielęgniarskich;
  • g)      organizowanie spacerów i podtrzymywaniu zainteresowań.

Świadczeniobiorcom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego odpowiednio osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie przysługują nieodpłatne usługi.

Świadczeniobiorcom, których dochód przekracza kryterium dochodowe odpowiednio osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, przyznaje się usługi za odpłatnością według zasad określonych w tabeli poniżej:

Dochód (% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej)

Wysokość odpłatności w procentach liczona od kosztu usługi dla:

 

 

osoby samotnej

 

 

osoby samotnie gospodarującej

 

 

osoby w rodzinie

od 101% do 150%

od 151% do 200%

od 201% do 250%

od 251% do 300%

powyżej 300%

5

20

30

40

80

30

40

50

60

80

50

70

90

100

100

 

Koszt jednej godziny usługi wynosi 15zł brutto.

W poniższym pliku znajduje się Uchwała w sprawie szegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

Uchwała uslugi.pdf

 
Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego