Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje - w ramach  Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Szaflary  działa  Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Informacji dotyczących zapobiegania przemocy w rodzinie można uzyskać:

Codziennie w godzinach od 8.00 – 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach, ul Zakopiańska 18,  tel. (18) 26-123-39.

W  Punkcie Konsultacyjnym można skorzystać z bezpłatnego  poradnictwa psychologicznego z zakresu problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 Psycholog przyjmuje w każdy wtorek w godzinach 13.30-15.30 
(po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu).

 

 
Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego