Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Od dnia 1 kwietnia 2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach rozpoczął realizację projektu:

"Aktywny i świadomy senior w Gminie Szaflary"

Projekt skierowany jest do osób w wieku 60+ z terenu Gminy Szaflary.

Działania realizowane w projekcie:

- bezpłatne porady prawne,

- bezpłatne konsultacje psychologiczne,

- zajęcia z zakresu pierwszej pomocy,

- wyjazd kulturalno - rekreacyjny,

- spotkanie integracyjne z okazji Dnia Seniora,

- spotkanie na temat realnych i potencjalnych zagrożeń jakie mogą spotkać seniorów w codziennym życiu , w tym związanych z oszustwami metodą „ na wnuczka”, „ krewnego”, „funkcjonariusza”

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

e-mail: gops@szaflary.pl , tel.: 18 26 123 29

Informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach pok. nr 3.

 Projekt socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach pod nazwą: "Aktywny i świadomy senior w Gminie Szaflary" jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.
Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego