Gminny O艣rodek
Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualno艣ci

呕yczenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezp艂atna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawc贸w.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Archiwum aktualno艣ci - 2020rok

Informacja o wynikach naboru

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego w Ba艅skiej Ni偶nej

(30 grudzie艅 2020)
Zdalne warsztaty plastyczne.

Realizacja projektu "Aktywny i 艢wiadomy Senior w Gminie Szaflary III"

Z powodu obostrze艅 zwi膮zanych z epidemi膮 koronawirusa, warsztaty plastyczne zosta艂y przeprowadzone w formie zdalnej w ramach programu "Aktywny i 艢wiadomy Senior w Gminie Szaflary III"

(22 grudzie艅 2020)
Og艂oszenie o uniewa偶nieniu post臋powania.

 

 

Znak sprawy: 3/2020/PWD

Szaflary, dnia 21 grudnia 2020r.

 

OG艁OSZENIE O UNIEWA呕NIENIU POST臉POWANIA

na organizacj臋 zaj臋膰 z nauki jazdy na nartach dla dzieci z Gminy

Szaflary – dla uczestników wsparcia opieku艅czego w Placówkach

Wsparcia Dziennego

(21 grudzie艅 2020)
Og艂oszenie.

 

OG艁OSZENIE

 

Uprzejmie informujemy, 偶e:

 

w dniu 24 grudnia 2020 roku

 

(czwartek – Wigilia Bo偶ego Narodzenia)

 

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach

 

b臋dzie nieczynny.

 

 

(21 grudzie艅 2020)
呕yczenia 艣wi膮teczne.

(21 grudzie艅 2020)
Zapytanie ofertowe - 鈥炁歸iadczenie w 2021 r. us艂ug schronienia dla os贸b bezdomnych z terenu Gminy Szaflary

Znak: GOPS-26.3.2020                                                                                                      

Data: Szaflary dn. 10.12.2020  r.            

            ZAPYTANIE OFERTOWE  

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej, 34-424 Szaflary, ul. Zakopia艅ska 18 zaprasza do sk艂adania ofert na realizacj臋 zadania „艢wiadczenie w 2021 r. us艂ug schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Szaflary”

(10 grudzie艅 2020)
Zaproszenie do z艂o偶enia oferty na organizacj臋 zaj臋膰 z nauki jazdy na nartach dla dzieci

 

ZAPROSZENIE Nr 3/2020/PWD
do z艂o偶enia oferty na organizacj臋 zaj臋膰 z nauki jazdy na nartach dla dzieci z Gminy Szaflary – dla  uczestników wsparcia opieku艅czego w Placówkach Wsparcia Dziennego

(09 grudzie艅 2020)
Zapytanie ofertowe - ,,Posi艂ek w szkole i w domu

Szaflary dnia 04.12.2020r.

 

Znak: GOPS.26.2..2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZ膭CE OSZACOWANIA WARTO艢CI

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEG O , KTÓREGO WARTO艢膯 NIE PRZEKRACZA WYRA呕ONEJ W Z艁OTYCH RÓWNOWARTO艢CI KWOTY 30 000 EURO

„Przygotowanie i dowóz gor膮cych posi艂ków do szkó艂 na terenie Gminy Szaflary ”oraz do miejsca zamieszkania osób niesamodzielnych

(04 grudzie艅 2020)
Komunikat dotycz膮cy wydawania za艣wiadcze艅 o wysoko艣ci przeci臋tnego miesi臋cznego dochodu

Podwy偶szone dofinansowanie na: wymian臋 starych pieców na paliwo sta艂e na ekologiczne 藕ród艂a ciep艂a spe艂niaj膮ce wymagania Programu, instalacj臋 centralnego ogrzewania lub ciep艂ej wody u偶ytkowej,
wentylacj臋 mechaniczn膮, mikroinstalacj臋 fotowoltaiczn膮, ocieplenie domów oraz wymian臋 okien i drzwi (koszty materia艂ów i robocizny)…

(01 grudzie艅 2020)
Program 禄Wspieraj Seniora禄. Rz膮d uruchamia Solidarno艣ciowy Korpus Wsparcia Senior贸w

Dedykowana infolinia dla seniorów, 22 505 11 11, wsparcie wolontariuszy, wspó艂praca wojsk obrony terytorialnej i pracowników pomocy spo艂ecznej w pomoc osobom starszym w czynno艣ciach, które wymagaj膮 wyj艣cia z domu, a które utrudnione s膮 przez panuj膮c膮 pandemi臋. To g艂ówne za艂o偶enia Solidarno艣ciowego Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomionego w艂a艣nie przez rz膮d.

(10 listopad 2020)
Dzie艅 Seniora w ramach projektu 禄Aktywny i 艣wiadomy Senior w gminie Szaflary III禄

W dniu 07.10.2020r. w "Gor膮cym Potoku" w Szaflarach odby艂a si臋 uroczysto艣膰 z okazji Dnia Seniora. Wzi臋li w niej udzia艂 uczestnicy projektu "Aktywny i 艣wiadomy Senior w gminie Szaflary III", Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach oraz pracownicy Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach.

(15 pa藕dziernik 2020)
Program operacyjny - Pomoc 呕ywno艣ciowa

Informujemy, 偶e od 1 pa藕dziernika 2020r. rozpocz臋艂a si臋 kolejna edycja POP呕 Podprogram 2020 i trwa膰 b臋dzie do 30 czerwca 2021r. Wsparcie 偶ywno艣ciowe w formie bezp艂atnej pomocy b臋dzie kierowane do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mog膮 zapewni膰 sobie/rodzinie niezb臋dnej ilo艣ci oraz standardu posi艂ków.

(07 pa藕dziernik 2020)
KOOPERACJE PRZECIW COVID

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach informuje, 偶e w ramach udzia艂u w projekcie: „KOOPERACJE 3D – MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓ艁PRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN”,

(25 wrzesie艅 2020)
INFORMAJCA O艢RODKA POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZEST臉PSTWEM

 

O艣rodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przest臋pstwem z siedzib膮 w Nowym Targu,

prowadzony przez Stowarzyszenie "Podhale - Nasz Dom",

zaprasza Pa艅stwa do skorzystania z oferty O艣rodka i Lokalnych Punktów PPP

(25 wrzesie艅 2020)
Stypendia szkolne/zasi艂ki szkolne

Stypendium szkolne

W roku szkolnym 2020/2021 wnioski o stypendium szkolne i zasi艂ek szkolny nale偶y sk艂ada膰 w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasi艂ki szkolne) s膮 przyznawane na podstawie ustawy o systemie o艣wiaty z dnia 7 wrze艣nia 1991r. (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1457 ze zm.) oraz regulaminu przyj臋tego Uchwa艂膮 Nr X/65/2015 Rady Gminy Szaflary  z dnia 19 czerwca 2015r.

(02 wrzesie艅 2020)
Warsztaty zio艂olecznictwa i kosmetyki naturalnej dla Senior贸w w ramach projektu 禄Aktywny i 艣wiadomy

Dziesi臋膰 Seniorek z gminy Szaflary w ramach projektu socjalnego "Aktywny i  艢wiadomy Senior w Gminie Szaflary III" w dniu 12.08.2020r. wzi臋艂y udzia艂 w warsztatach zio艂olecznictwa i kosmetyki naturalnej. Zaj臋cia przeprowadzi艂a pani Adriana Sadkiewicz w艂a艣cicielka firmy LILI GARDEN.

(13 sierpie艅 2020)
Obs艂uga zg艂osze艅 nieprawid艂owo艣ci w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach informuje, 偶e osoba  zg艂aszaj膮ca problem dotycz膮cy uprawnie艅 do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktowa膰 si臋 z infolini膮 Polskiego Bonu Turystycznego:   tel. 22 11 22 111     e-mail: bon@zus.pl

(07 sierpie艅 2020)
Ankieta-Wypracowanie Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych

 

Urz膮d Gminy Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej –  przyst膮pi艂 do wypracowania Strategii Rozwi膮zywania Problemów Spo艂ecznych.  

(04 sierpie艅 2020)
Informacja dotycz膮ca sk艂adania wniosk贸w na nowy okres zasi艂kowy/艣wiadczeniowy 2020/2021.

 

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach informuje, 偶e od 1 sierpnia 2020r. rozpoczyna si臋 przyjmowanie wniosków w formie tradycyjnej (papierowej) na nowy okres zasi艂kowy 2020/2021.

(31 lipiec 2020)
Informacja dotycz膮ca termin贸w sk艂adania wniosk贸w o ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych, 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego, 艣wiadczenia dobry start 300 +

 

Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach informuje, 偶e wnioski o ustalenie prawa do:  zasi艂ku rodzinnego wraz z dodatkami, 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego oraz 艣wiadczenia dobry start 300+  na nowy okres zasi艂kowy 2020/2021 mo偶na sk艂ada膰 w nast臋puj膮cych formach:

(19 czerwiec 2020)
Nab贸r na stanowisko: Wychowawca w Plac贸wce Wsparcia Dziennego

 

GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ W SZAFLARACH ul.ZAKOPIA艃SKA 18, 34-424 SZAFLARY

OG艁ASZA NABÓR NA STANOWISKO:

Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego:

  • 1 stanowisko pracy w wymiarze ½ etatu w PWD w Szkole Podstawowej w Ba艅skiej Ni偶nej

Szczegó艂y naboru znajduj膮 si臋 na stronie internetowej Urz臋du Gminy Szaflary pod TYM adresem

(02 czerwiec 2020)
Wsparcie mieszka艅c贸w gminy Szaflary

Wsparcie mieszka艅ców gminy Szaflary poprzez dostarczanie Pomocy 偶ywno艣ciowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 呕ywno艣ciowa 2014-2020 FEAD w okresie przeciwdzia艂ania i zwalczania COVID-19.

(05 maj 2020)
Tw贸j Parasol 鈥 aplikacja mobilna dla os贸b doznaj膮cych przemocy w rodzinie

Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Szaflrach informuje, 偶e powsta艂a aplikacja mobilna  „Twój Parasol”, dzi臋ki której osoby nara偶one na sytuacje zwi膮zane z przemoc膮 w rodzinie mog膮 uzyska膰 wsparcie i informacje.

(15 kwiecien 2020)
KOMUNIKAT

 

Informuje si臋, 偶e w zwi膮zku z zapobieganiem, przeciwdzia艂aniem i zwalczaniem wirusa COVID-19, Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach, udziela niezb臋dnych informacji osobom, które potrzebuj膮 pomocy, zw艂aszcza ludziom starszym, samotnym i niepe艂nosprawnym w zakresie pomocy spo艂ecznej. Informacje mo偶na uzyska膰 dzwoni膮c:

pod numer telefonu: 533 772 439

ka偶dego dnia równie偶 w soboty i niedziele w godzinach od 7.30 – 19.00

 

(09 kwiecien 2020)
INFORMACJA DLA KLIENT脫W GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W SZAFLARACH W ZWI膭ZKU Z KORONAWIRUSEM

Maj膮c na uwadze  rosn膮c膮 liczb臋  zachorowa艅 na koronawirusa Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach informuje, 偶e zostaj膮 ograniczone  wyj艣cia  pracowników socjalnych w teren  oraz wizyty  asystenta rodziny w przydzielonych 艣rodowiskach.

(02 kwiecien 2020)
WYP艁ATA 艢WIADCZE艃 W KWIETNIU 2020 R.

Informacja  w sprawie wyp艂at  艣wiadcze艅 w kwietniu 2020 r.

(02 kwiecien 2020)
Informacja-zawieszenie dzia艂alno艣ci Plac贸wek Wsparcia Dziennego w Szaflarach dzia艂aj膮cych przy GOPS

W zwi膮zku z Poleceniem Nr 16/2020 z dnia 24 marca 2020r. Wojewody Ma艂opolskiego, zmieniaj膮cego Polecenie nr 2/2020 z dnia 11 marca 2020r. ws. zawieszenia dzia艂alno艣ci m.in. placówek wsparcia dziennego na terenie województwa ma艂opolskiego, w terminie od dnia 26 marca 2020r. do odwo艂ania, na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

(27 marzec 2020)
Specjalna infolinia dla Senior贸w

W zwi膮zku z aktualn膮 sytuacj膮 epidemiologiczn膮 wojewoda ma艂opolski Piotr 膯wik uruchomi艂 specjaln膮 infolini臋 dla Seniorów – z my艣l膮 o tych, którzy potrzebuj膮 pomocy w tych trudnych chwilach. Dzwoni膮c na infolini臋, osoby starsze mog膮 uzyska膰 rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnale藕膰 si臋 w obecnej sytuacji. Numer telefonu 12 392 11 10 dzia艂a od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz. 8.00–17.00.

(24 marzec 2020)
Na co mog膮 liczy膰 osoby obj臋te kwarantann膮?

Je偶eli w zwi膮zku z rozprzestrzenianiem si臋 koronawirusa jeste艣 obj臋ty kwarantann膮, pami臋taj - nie jeste艣 pozostawiony sam sobie. Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc.

(23 marzec 2020)
INFORMACJA DOTYCZ膭CA PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO W ZWI膭ZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SI臉 KORONAWIRUSA

 

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach  informuje, 偶e w zaistnia艂ej sytuacji mo偶na korzysta膰 z telefonicznych konsultacji psychologicznych  od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 9.00 do 16.00 pod numerem telefonu 602 118 448

 

(19 marzec 2020)
INFORMACJA DLA KLIENT脫W GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W SZAFLARACH W ZWI膭ZKU Z KORONAWIRUSEM

 

Maj膮c na uwadze  rosn膮c膮 liczb臋  zachorowa艅 na koronawirusa Kierownik  Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach informuje ,偶e zostaj膮 ograniczone  wyj艣cia  pracowników socjalnych w teren  oraz wizyty  asystenta rodziny w przydzielonych 艣rodowiskach.

W miar臋 mo偶liwo艣ci prosimy o za艂atwianie spraw w formie elektronicznej lub telefonicznie, a tak偶e o ograniczenie osobistych wizyt w GOPS .

Ograniczenie  kontaktów bezpo艣rednich s艂u偶y  wy艂膮cznie bezpiecze艅stwu i ochronie zdrowia wszystkich  naszych mieszka艅ców  a przede wszystkim ma na celu zapobieganie rozszerzania si臋  epidemii.

Ponadto apeluj臋 o   zachowanie zdrowego rozs膮dku oraz  przestrzeganie podstawowych zasad ostro偶no艣ci - cz臋ste mycie r膮k  , unikanie miejsc, gdzie znajduj膮 si臋 najwi臋ksze skupiska ludzi , ograniczanie kontaktów i wyjazdów do minimum. 

Telefon do kontaktu z pracownikami socjalnymi oraz asystentem rodziny:

Numery telefonów 18 26 123029  oraz 18  26 123 39

Telefon do kontaktu z pracownikami 艣wiadcze艅 rodzinnych i wychowawczych:

Numery telefonów 18 26 123 26 oraz  18 26 123 28 

 

Równocze艣nie przypominamy osobom starszym, niepe艂nosprawnym i niesamodzielnym

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach przypomina, 偶e w zwi膮zku z zagro偶eniem koronawirusem je偶eli to mo偶liwe, osoby starsze, niepe艂nosprawne i niesamodzielne powinny ograniczy膰 przebywanie w miejscach publicznych i poprosi膰 bliskich o pomoc w codziennych czynno艣ciach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, za艂atwianie spraw urz臋dowych i pocztowych.

Osoby starsze, niepe艂nosprawne i niesamodzielne które nie maj膮 mo偶liwo艣ci skorzystania z pomocy rodziny lub s膮siadów proszone s膮 o kontakt telefoniczny z Gminnym O艣rodkiem Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach pod nr tel. 18 26 123 29

 

(13 marzec 2020)
Polecenie wojewody ma艂opolskiego Piotr 膯wik

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi膮zaniach zwi膮zanych z zapobieganiem, przeciwdzia艂aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka藕nych oraz wywo艂anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu si臋 choroby zaka藕nej COVID-19 wywo艂anej wirusem SARS-CoV-2

(12 marzec 2020)
Szanowni Klienci GOPS,

aby zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu si臋 koronawirusa SARS-Cov-2, a tak偶e innych wirusów (w tym grypy) Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej podj膮艂 dodatkowe dzia艂ania.

(12 marzec 2020)
Zosta艅 rodzin膮 wspieraj膮c膮!

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach zaprasza do wspó艂pracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin prze偶ywaj膮cych trudno艣ci w wype艂nianiu swoich funkcji opieku艅czo - wychowawczych.

(10 marzec 2020)
PROGRAM OPERACYJNY POMOC 呕YWNO艢CIOWA 2014-2020

Trwa Podprogram 2019 Programu Operacyjnego Pomoc 呕ywno艣ciowa 2014 - 2020, wspó艂finansowanego ze 艣rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebuj膮cym. 

(10 marzec 2020)
Porady psychologiczne - w ramach projektu 禄Aktywny Senior III禄

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach informuje, 偶e w zwi膮zku z realizacj膮 projektu " Aktywny Senior III" od dnia 05. 03.2020r mo偶na skorzysta膰 z bezp艂atnej pomocy psychologicznej, po uprzednim ustaleniu terminu pod nr tel: (18) 26-123-29 lub osobi艣cie w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach ul. Zakopia艅ska 18 pokój numer 3. 

(09 marzec 2020)
Porady Prawne - w ramach projektu 禄Aktywny Senior III禄

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach  w zwi膮zku z realizacj膮 Projektu  "Aktywny i 艢wiadomy Senior III" w Gminie Szaflary  informuje, 偶e od dnia 13.03.2020r. mo偶na skorzysta膰 z bezp艂atnej pomoc prawnej. Termin konsultacji mo偶na ustali膰 po wcze艣niejszym uzgodnieniu pod numerem tel: (18) 26-123-29 lub osobi艣cie w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach ul. Zakopia艅ska 18 pokój numer 3. 

(09 marzec 2020)
NAB脫R NA STANOWISKO: Wychowawca w Plac贸wkach Wsparcia Dziennego

GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ W SZAFLARACH

UL. ZAKOPIA艃SKA 18, 34-424 SZAFLARY

OG艁ASZA NABÓR NA STANOWISKA:

Wychowawca w Placówkach Wsparcia Dziennego:

·        1 stanowisko pracy w wymiarze ½ etatu lub 2 w wymiarze po ¼ etatu w PWD w Szkole Podstawowej w Borze

 

(16 styczen 2020)
NAB脫R NA STANOWISKO: Opiekun Wspomagaj膮cy w Plac贸wkach Wsparcia Dziennego

GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ W SZAFLARACH

UL. ZAKOPIA艃SKA 18, 34-424 SZAFLARY

OG艁ASZA NABÓR NA STANOWISKO:

Opiekun Wspomagaj膮cy w Placówkach Wsparcia Dziennego:

1 stanowisko pracy w wymiarze 1 etat

 

(13 styczen 2020)


Copyright 漏 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego