Gminny O艣rodek
Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualno艣ci

呕yczenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezp艂atna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawc贸w.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Archiwum aktualno艣ci - 2019rok

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gminny O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach zaprasza do z艂o偶enia oferty na:

 

艢wiadczenie w 2020 r. us艂ug schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Szaflary.

 

(19 grudzie艅 2019)
呕yczenia

(19 grudzie艅 2019)
Warsztaty plastyczne dla Senior贸w w ramach projektu 禄Aktywny i 艣wiadomy Senior w gminie Szaflary II禄

W dniach 30.10.2019r oraz 11.12.2019r. Seniorki z gminy Szaflary w ramach projektu socjalnego "Aktywny i  艢wiadomy Senior w Gminie Szaflary II" wzi臋艂y udzia艂 w warsztatach plastycznych. Zaj臋cia przeprowadzi艂a instruktorka Pani Marzena Bloch.

(13 grudzie艅 2019)
Wy偶szy zasi艂ek piel臋gnacyjny od 1 listopada

 

Od 1 listopada 2019r. zasi艂ek piel臋gnacyjny obowi膮zuje w wy偶szej wysoko艣ci, tj. w kwocie 215,84z艂 miesi臋cznie. Powy偶sza kwota zosta艂a uregulowana §2 ust.2 rozporz膮dzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysoko艣ci dochodu rodziny albo dochodu osoby ucz膮cej si臋 stanowi膮cych podstaw臋 ubiegania si臋 o zasi艂ek rodzinny i specjalny zasi艂ek opieku艅czy, wysoko艣ci 艣wiadcze艅 rodzinnych oraz wysoko艣ci zasi艂ku dla opiekuna (Dz.U. z 2018r. poz. 1497).

 

(18 listopad 2019)
MA艁OPOLSKI TELE-ANIO艁

(18 listopad 2019)
Nab贸r na wolne stanowiska

GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ W SZAFLARACH

UL. ZAKOPIA艃SKA 18

34-424 SZAFLARY

 

OG艁ASZA NABÓR NA STANOWISKA:

Wychowawca w Placówkach Wsparcia Dziennego

5 stanowisk pracy w wymiarze ½ etatu i 1 stanowisko pracy w wymiarze 1 etat.

 

(08 listopad 2019)
Dzie艅 Seniora w ramach projektu 禄Aktywny i 艣wiadomy Senior w gminie Szaflary II禄

Dnia 19.10.2019r. w Remizie OSP w Szaflarach odby艂a si臋 uroczysto艣膰 z okazji Dnia Seniora. W uroczysto艣ci udzia艂 wzi臋li uczestnicy projektu "Aktywny i 艣wiadomy Senior w gminie Szaflary II, Wójt Gminy Szaflary Pan Rafa艂 Szkaradzi艅ski, pos艂anka Anna Paluch, Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach, Dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej "Smrek" w Zaskalu, ksi膮dz proboszcz parafii Szaflary,  dyrektorzy szkó艂 z terenu gminy Szaflary.

(25 pa藕dziernik 2019)
Wyjazd do Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem

Seniorzy z gminy Szaflary w ramach projektu socjalnego "Aktywny i 艢wiadomy Senior w Gminie Szaflary II" w dniu 09.10.2019r. wzi臋li udzia艂 w wyje藕dzie do Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem na sztuk臋 teatraln膮 "Gombica Staska Kubina".

(10 pa藕dziernik 2019)
Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta

Na spotkanie z seniorami w ramach projektu "Aktywny i 艣wiadomy Senior w gminie Szaflary II"w dniu 18.09.2019r. przyby艂 Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta - Pani Ewa Barczuk- Ka艂at.

(04 pa藕dziernik 2019)
Rusza rekrutacja uczestnik贸w projektu Plac贸wek Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary

Rekrutacja uczestników projektu pn. Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary dla dzieci i m艂odzie偶y z Gminy Szaflary odbywa膰 si臋 b臋dzie w terminie od 26 wrze艣nia do 07 pa藕dziernika 2019 roku.

(30 wrzesie艅 2019)
Koordynacja system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego

Ma艂opolski Urz膮d Wojewódzki w Krakowie umo偶liwi艂 pozyskanie informacji w sprawie tocz膮cych si臋 post臋powa艅 dotycz膮cych koordynacji systemów zabezpieczenia spo艂ecznego.

(20 wrzesie艅 2019)
Program korekcyjno-edukacyjny dla os贸b stosuj膮cych przemoc w rodzinie

Od Wrze艣nia 2019 r. planowana jest  kolejna edycja Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosuj膮cych przemoc w rodzinie

(13 wrzesie艅 2019)
Wnioski na stypendia szkolne o charakterze socjalnym 2019/2020

Od 1 wrze艣nia br. rozpocznie si臋 w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej  kolejny nabór wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

Zapraszamy mieszka艅ców Gminy Szaflary do sk艂adania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym  dla uczniów rozpoczynaj膮cych nauk臋  w roku szkolnym 2019/2020.

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2019/2020 rodzice, opiekunowie prawni, a tak偶e pe艂noletni uczniowie mog膮 ubiega膰 si臋 o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów i s艂uchaczy kolegiów zamieszka艂ych na terenie Gminy Szaflary.

(27 sierpie艅 2019)
Program Operacyjny Pomoc 呕ywno艣ciowa 2014-2020

Informujemy, 偶e od 1 sierpnia 2019r. rozpocz臋艂a si臋 kolejna edycja POP呕 Podprogram 2019 i trwa膰 b臋dzie do 30 czerwca 2020r. Wsparcie 偶ywno艣ciowe w formie bezp艂atnej pomocy b臋dzie kierowane do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mog膮 zapewni膰 sobie/rodzinie niezb臋dnej ilo艣ci oraz standardu posi艂ków. Pomoc膮 偶ywno艣ciow膮 w ramach POP呕 b臋d膮 mog艂y zosta膰 obj臋te osoby i rodziny znajduj膮ce si臋 w trudnej sytuacji 偶yciowej, spe艂niaj膮ce kryteria okre艣lone w art. 7 ustawy o pomocy spo艂ecznej i których dochód nie przekroczy 200% kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do skorzystania z pomocy spo艂ecznej tj. 1402 PLN dla osoby samotnie gospodaruj膮cej i 1056 PLN dla osoby w rodzinie. 

(07 sierpie艅 2019)
Zaj臋cia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla Senior贸w w ramach projektu 禄Aktywny i 艣wiadomy Senior w gminie Szaflary II禄

W dniu 05.06.2019r. odby艂y si臋 4- godzinne Zaj臋cia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla Seniorów, zorganizowane przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach, które poprowadzi艂 ratownik medyczny Mateusz Sat艂awa (SatMed First Aid Mateusz Sat艂awa).

Zaj臋cia zawiera艂y dwa modu艂y: zaj臋cia teoretyczne i zaj臋cia praktyczne.

(28 czerwiec 2019)
Warsztaty dietetyczne dla Senior贸w w ramach projektu 禄Aktywny i 艣wiadomy Senior w gminie Szaflary II

W dniu 23.05.2019r. odby艂y si臋 5-godzinne warsztaty dietetyczne dla seniorów, które poprowadzi艂a dietetyk Pani Alicja Ga艂ka. Zaj臋cia sk艂ada艂y si臋 z cz臋艣膰 i teoretycznej i praktycznej.

(28 czerwiec 2019)
Informacje na temat sk艂adania wniosk贸w na nowy okres zasi艂kowy 禄Rodzina 500+禄

 

Szczegó艂owe informacje na temat sk艂adania wniosków na nowy okres zasi艂kowy uwzgl臋dniaj膮ce zmiany w przepisach, które b臋d膮 obowi膮zywa膰 od 1 lipca 2019 r.

(13 czerwiec 2019)
Zaj臋cia grupowe z prawnikiem .

W dniu 24.04.2019r. odby艂y si臋 zaj臋cia grupowe z prawnikiem, zorganizowane przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach, które przeprowadzi艂 radca prawny Narcyz P艂achta z Kancelarii Prawnej z Krakowa. G艂ównym tematem spotkania by艂y zagadnienia zwi膮zane z prawem spadkowym, darowiznami, umowami do偶ywocia.  Seniorki mia艂y mo偶liwo艣膰 zadawania pyta艅, dyskusji, uzyskania porady. Otrzyma艂y tak偶e wzory umów darowizny i  do偶ywocia. Uczestniczki aktywnie uczestniczy艂y w zaj臋ciach a ca艂o艣膰 spotkania przebiega艂a w mi艂ej atmosferze.

Projekt socjalny Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach pod nazw膮: "Aktywny i 艢wiadomy Senior w Gminie Szaflary" jest dofinansowany ze 艣rodków otrzymanych od Wojewody Ma艂opolskiego.

 

(15 maj 2019)
Warsztaty plastyczne dla Senior贸w.

Seniorki z gminy Szaflary w ramach projektu socjalnego "Aktywny i  艢wiadomy Senior w Gminie Szaflary II" w dniu 12.03.2019r. wzi臋艂y udzia艂 w warsztatach plastycznych. Zaj臋cia przeprowadzi艂a firma BUSINESS MASTERS Centrum Edukacji.

W zwi膮zku ze zbli偶aj膮cymi si臋 艢wi臋tami Wielkiej Nocy Seniorki wykona艂y ozdoby na pisanki - zaj膮c, kurczak, owca z filcu. Mia艂y tak偶e okazj臋 pozna膰 technik臋 wykonania koszyka - zaj膮ca z papierowej wikliny. Na zako艅czenie zaj臋膰 uczestniczki otrzyma艂y certyfikaty uko艅czenia szkolenia.

Projekt socjalny Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach pod nazw膮: "Aktywny i 艢wiadomy Senior w Gminie Szaflary" jest dofinansowany ze 艣rodków otrzymanych od Wojewody Ma艂opolskiego.

 

 

(18 kwiecien 2019)
呕yczenia Wielkanocne.

(15 kwiecien 2019)
Projekt »Ma艂opolskie gwarancje na rzecz aktywno艣ci spo艂eczno-zawodowej»

Wojewódzki Urz膮d Pracy w Krakowie zaprasza do udzia艂u w BEZP艁ATNYM projekcie "Ma艂opolskie gwarancje na rzecz aktywno艣ci spo艂eczno-zawodowej" wspó艂finansowanego ze 艣rodków Unii Europ[ejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Rekrutacja trwa do 31 marca 2019r.

(05 marzec 2019)
AKTYWNY I 艢WIADOMY SENIOR W GMINIE SZAFLARY 2

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach realizuje projekt: AKTYWNY I 艢WIADOMY SENIOR W GMINIE SZAFLARY  2. Projekt skierowany jest do osób w wieku 60+ z terenu Gminy Szaflary

(25 luty 2019)
Zapytanie ofertowe - warsztaty plastyczne

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach zaprasza do z艂o偶enia oferty cenowej na realizacj臋 nast臋puj膮cego zamówienia: " Warsztaty plastyczne/r臋kodzielnicze". Szczegó艂owy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.

 Ofert臋 cenow膮 nale偶y przes艂a膰 na adres mailowy gops@szaflary.pl  lub osobi艣cie w siedzibie Gminnego O艣rodka pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach 34-424 Szaflary, ul. Zakopia艅ska 18, do dnia 06.03.2019r. do godz. 13.00 z dopiskiem "Warsztaty plastyczne/r臋kodzielnicze".

O wyniku post臋powania wy艂oniony realizator  zostanie powiadomiony  e-mailem.

(20 luty 2019)
Zapytanie ofertowe - Warsztaty z dietetykiem

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach zaprasza do z艂o偶enia oferty cenowej na realizacj臋 nast臋puj膮cego zamówienia: " Warsztaty z dietetykiem". Szczegó艂owy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.

 Ofert臋 cenow膮 nale偶y przes艂a膰 na adres mailowy gops@szaflary.pl  lub osobi艣cie w siedzibie Gminnego O艣rodka pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach 34-424 Szaflary, ul. Zakopia艅ska 18, do dnia 06.03.2019r. do godz. 14.00 z dopiskiem "Warsztaty z dietetykiem".

O wyniku post臋powania wy艂oniony realizator  zostanie powiadomiony  e-mailem.

(20 luty 2019)
Zapytanie ofertowe - Zaj臋cia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach zaprasza do z艂o偶enia oferty cenowej na realizacj臋 nast臋puj膮cego zamówienia: " Zaj臋cia z zakresu udzielania pierwszej pomocy". Szczegó艂owy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.

 

Ofert臋 cenow膮 nale偶y przes艂a膰 na adres mailowy gops@szaflary.pl  lub osobi艣cie w siedzibie Gminnego O艣rodka pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach 34-424 Szaflary, ul. Zakopia艅ska 18, do dnia 06.03.2019r. do godz. 12.00 z dopiskiem "Zaj臋cia z zakresu udzielania pierwszej pomocy".

O wyniku post臋powania wy艂oniony realizator  zostanie powiadomiony  e-mailem.

 

(20 luty 2019)
Zapytanie ofertowe - Zaj臋cia grupowe z prawnikiem

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach zaprasza do z艂o偶enia oferty cenowej na realizacj臋 nast臋puj膮cego zamówienia: " Zaj臋cia grupowe z prawnikiem". Szczegó艂owy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.

Ofert臋 cenow膮 nale偶y przes艂a膰 na adres mailowy gops@szaflary.pl  lub osobi艣cie w siedzibie Gminnego O艣rodka pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach 34-424 Szaflary, ul. Zakopia艅ska 18, do dnia 06.03.2019r. do godz. 11.00 z dopiskiem "Zaj臋cia grupowe z prawnikiem".

O wyniku post臋powania wy艂oniony realizator  zostanie powiadomiony  e-mailem.

 

(20 luty 2019)
Posi艂ek w szkole i w domu

Od pocz膮tku 2019 roku równie偶 Gmina Szaflary rozpocz臋艂a realizacj臋 wieloletniego rz膮dowego programu ustanowionego na lata 2019-2023 pod nazw膮 „Posi艂ek w szkole i w domu”. Pomoc programu obejmowa艂a b臋dzie zarówno dzieci, m艂odzie偶 jak i osoby starsze, chore, niepe艂nosprawne.

(13 luty 2019)
Zapytanie ofertowe- warsztaty z psychologiem

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach zaprasza do z艂o偶enia oferty cenowej na realizacj臋 nast臋puj膮cego zamówienia: " Warsztaty grupowe z psychologiem". Szczegó艂owy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.

(12 luty 2019)
Zapytanie ofertowe - poradnicto/wsparcie psychologiczne

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach zaprasza do z艂o偶enia oferty cenowej na realizacj臋 nast臋puj膮cego zamówienia: " Poradnictwo/wsparcie psychologiczne". Szczegó艂owy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.

Ofert臋 cenow膮 nale偶y przes艂a膰 na adres mailowy gops@szaflary.pl  lub osobi艣cie w siedzibie Gminnego O艣rodka pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach 34-424 Szaflary, ul. Zakopia艅ska 18, do dnia 28.01..2019r. do godz. 14.00 z dopiskiem "Poradnictwo/wsparcie psychologiczne prawne".

O wyniku post臋powania wy艂oniony realizator dostawy zostanie powiadomiony  e-mailem.

pliki/Zapytanie ofertowe psycholog.pdf

(21 styczen 2019)
Zapytanie ofertowe - poradnictwo prawne

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach zaprasza do z艂o偶enia oferty cenowej na realizacj臋 nast臋puj膮cego zamówienia: " Poradnictwo prawne". Szczegó艂owy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.

Ofert臋 cenow膮 nale偶y przes艂a膰 na adres mailowy gops@szaflary.pl  lub osobi艣cie w siedzibie Gminnego O艣rodka pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach 34-424 Szaflary, ul. Zakopia艅ska 18, do dnia 28.01..2019r. do godz. 13.00 z dopiskiem "Poradnictwo prawne".

O wyniku post臋powania wy艂oniony realizator dostawy zostanie powiadomiony  e-mailem.

pliki/Zapytanie ofertowe prawnik.pdf

(21 styczen 2019)
Informacja

Od dnia 1 stycznia 2019 r. wesz艂a w 偶ycie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Du偶ej Rodziny – od tego dnia o przyznanie Karty Du偶ej Rodziny mog膮 ubiega膰 si臋 nie tylko cz艂onkowie rodzin, w których w chwili sk艂adania wniosku co najmniej troje dzieci spe艂nia warunki ustawy, ale równie偶 rodzice i ma艂偶onkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu 艂膮cznie co najmniej troje dzieci, bez wzgl臋du na wiek tych dzieci w chwili sk艂adania wniosku.

(15 styczen 2019)
Szkolenie dietetyczne dla Senior贸w w ramach projektu »Aktywny i 艣wiadomy Senior w Gminie Szaflary»

W dniu 12 grudnia 2018r. w Urz臋dzie Gminy Szaflary odby艂o si臋 szkolenie dietetyczne dla grupy dziewi臋tnastu Seniorów w ramach projektu socjalnego "Aktywny i  艢wiadomy Senior w Gminie Szaflary". Szkolenie poprowadzi艂a Pani Alicja Ga艂ka (Poradnia dietetyczna TOP DIETETYK), która mówi艂a o tym, 偶e wraz z up艂ywem lat obni偶a si臋 tempo przemiany materii, zmniejsza si臋 zawarto艣膰 wody w tkankach, pogarsza si臋 napi臋cie i spr臋偶ysto艣膰 tkanek (skóry, mi臋艣ni), obni偶a si臋 ogólny poziom bia艂ek, hemoglobiny, enzymów i witamin, wzrasta st臋偶enie glukozy i cholesterolu we krwi, rozwijaj膮 si臋 zmiany narz膮dowe (mia偶d偶yca, zwyrodnienia ) Aby cieszy膰 si臋 zdrowiem przez d艂ugie lata nale偶y stosowa膰 prawid艂ow膮 diet臋 i praktykowa膰 dobre nawyki 偶ywieniowe

(02 styczen 2019)


Copyright 漏 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego