Gminny O艣rodek
Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualno艣ci

呕yczenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezp艂atna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawc贸w.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Archiwum aktualno艣ci - 2017rok

呕yczenia 艣wi膮teczne.

(19 grudzie艅 2017)
Do偶ywianie dzieci i m艂odzie偶y w szko艂ach na terenie Gminy Szaflary.

Zaproszenie do z艂o偶enia oferty na zadanie " Do偶ywianie dzieci i m艂odzie偶y w szko艂ach na terenie Gminy Szaflary na rok 2018."

(04 grudzie艅 2017)
Program Operacyjny Pomoc 呕ywno艣ciowa

Po raz kolejny w Szaflarach w dniu 11 pa藕dziernika 2017r. mia艂a miejsce dostawa 偶ywno艣ci  dostarczonej przez Caritas Polska w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 呕ywno艣ciowa 2014-2020 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Spo艂ecznej.  Koordynatorem przydzia艂u 偶ywno艣ci dla najbiedniejszych mieszka艅ców gminy jest Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach.

(22 listopad 2017)
Og艂oszenie o naborze na zast臋pstwo pracownika ds. 艢wiadcze艅 Wychowawczych 500 + (aktualizacja)

 

Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej informuje o wyniku og艂oszonego naboru na zast臋pstwo pracownika ds. 艣wiadcze艅 wychowawczych 500+ .
 
(30 pa藕dziernik 2017)
Termin sk艂adania wniosk贸w o stypendium szkolne.

 Podstawowe informacje dotycz膮ce zasad udzielania pomocy materialnej  charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasi艂ków szkolnych dla uczniów zamieszka艂ych na terenie Gminy Szaflary.

(07 sierpie艅 2017)
艢wietlica socjoterapeutyczna.

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach informuje, 偶e Gmina Szaflary realizuje zadanie, które jest dofinansowane ze 艣rodków otrzymywanych od Wojewody. 
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania w艂asnego polegaj膮cego na utworzeniu placówki wsparcia dziennego "艢wietlicy Socjoterapeutycznej". Celem dotacji jest rozwój pomocy spo艂ecznej oraz wsparcie rodziny w opiece i wychowaniu dziecka poprzez realizacj臋 nowych zada艅 lub rozszerzenie zakresu dotychczasowych realizowanych us艂ug .

(12 czerwiec 2017)
呕yczenia Wielkanocne.

 

(11 kwiecien 2017)
Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc 呕ywno艣ciowa

 Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach  w dalszym ci膮gu wspó艂pracuje z Caritas Archidiecezji Krakowskiej  przy realizacji Programu Operacyjnego Pomoc 呕ywno艣ciowa 2014-2020.

(21 marzec 2017)
鈥濪OGONI膯 MARZENIA 鈥 kompleksowa aktywizacja spo艂eczno-zawodowa os贸b zagro偶onych ub贸stwem.

Celem projektu jest wy偶sza aktywno艣膰 spo艂eczno-zawodowa i motywacja do podj臋cia zatrudnienia w艣ród 60 osób (min. 36 kobiet) nabyta poprzez udzia艂 w kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciu w ramach projektu w okresie od 01.2017r.-11.2017r.

(20 marzec 2017)
Ustawa za 呕yciem.

JEDNORAZOWE 艢WIADCZENIE Z TYTU艁U URODZENIA SI臉 DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CI臉呕KIE I NIEODWRACALNE UPO艢LEDZENIE ALBO NIEULECZALN膭 CHOROB臉 ZARA呕AJ膭C膭 呕YCIU, KTÓRE POWSTA艁Y W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU – USTAWA „ ZA 呕YCIEM”

(13 luty 2017)


Copyright 漏 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego