Gminny O艣rodek
Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualno艣ci

呕yczenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezp艂atna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawc贸w.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Archiwum aktualno艣ci - 2014rok

Sprawozdania z realizacji projektu systemowego POKL

„Aktywizacja osób zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym w gminie Szaflary w 2014r.” wspó艂finansowanego ze 艣rodków Unii Europejskiej.

(28 listopad 2014)
Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym

na "Do偶ywianie dzieci i m艂odzie偶y w szko艂ach na terenie Gminy

(30 lipiec 2014)
Og艂oszenie o przetargu 3/2014

 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu systemowego pt. „Aktywizacja osób zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym w gminie Szaflary

(07 maj 2014)
Og艂oszenia o przetargu nieograniczonym Nr 2/2014
na Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowych warsztatów w zakresie Treningu kompetencji i umiej臋tno艣ci spo艂ecznych oraz doradztwa zawodowego dla uczestników projektu systemowego pn. Aktywizacja osób zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym w gminie Szaflary
(08 kwiecien 2014)
Zarz膮dzenie聽Nr 7/2014 W贸jta聽Gminy聽Szaflary z聽dnia聽聽4聽lutego聽2014聽r

w sprawie zlecenia  organizacji  pozarz膮dowej  zadania  publicznego z zakresu pomocy spo艂ecznej ­„wykonywanie us艂ug piel臋gnacyjnych i rehabilitacyjnych w punkcie rehabilitacyjnym i w domu pacjenta dla mieszka艅ców Gminy Szaflary w 2014 r." przy wsparciu finansowym przez Gmin臋 Szaflary .

(04 luty 2014)
Og艂oszenia o przetargu nieograniczonym Nr 1/2014

Przeprowadzenie diagnozy spo艂eczno - zawodowej dla uczestników projektu systemowego

pt. Aktywizacja osób zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym w gminie Szaflary pod k膮tem ustalenia dla nich dalszej 艣cie偶ki wsparcia.
(31 styczen 2014)
Zaproszenie do bezp艂atnego udzia艂u w projekcie

„Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepe艂nosprawno艣ciami sprz臋偶onymi na rynku pracy” wspó艂finansowanym ze 艣rodków Unii Europejskiej.

(31 styczen 2014)
Zaproszenie na spotkanie organizacyjno - rekrutacyjne

 dotycz膮ce realizacji projektu systemowego w 2014 roku

(22 styczen 2014)


Copyright 漏 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego