Gminny O艣rodek
Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualno艣ci

呕yczenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezp艂atna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawc贸w.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Archiwum aktualno艣ci - 2010rok

Zapytanie o cen臋

DOTYCZY: Przeprowadzenia szkolenia pn.„Trening kompetencji i umiej臋tno艣ci spo艂ecznej”.

(14 pa藕dziernik 2010)
Nab贸r na stanowisko pracownika socjalnego

DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO
pn. „”Aktywizacja osób zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym w gminie Szaflary”

(16 wrzesie艅 2010)
ZAPYTANIE O CEN臉

DOTYCZY: ”Opracowania i przygotowania Indywidualnego Planu Dzia艂ania dla poszczególnych uczestników projektu POKL z zakresu doradztwa zawodowego ”

(15 wrzesie艅 2010)
Og艂oszenie - Prace remontowo-budowlane

Prace remontowo-budowlane budynków mieszkalnych Romów na
o艣. Zadzia艂 w Gminie Szaflary”

(02 wrzesie艅 2010)
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

Do偶ywianie dzieci w szko艂ach na terenie Gminy Szaflary

(17 sierpie艅 2010)
REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITA艁 LUDZKI POD TYTU艁EM:

”AKTYWIZACJA OSÓB ZAGRO呕ONYCH WYKLUCZENIEM SPO艁ECZNYM W GMINIE SZAFLARY”.

(19 lipiec 2010)
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - : Dostawa i monta偶 kontenera mieszkalnego

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach, ul. Zakopia艅ska 18, 34-424 Szaflary, woj. ma艂opolskie, tel. 18 2612329, faks 18 2612329.

Dostawa i monta偶 kontenera mieszkalnego na osiedlu romskim w Szaflarach

 

(15 lipiec 2010)
Zapytanie o cen臋: przeprowadzenie kursu szycia firan.

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach w zwi膮zku z zamiarem przeprowadzenia140 godzinnego szkolenia pn. ” Przeprowadzenie kursu szycia firan”, zaprasza zainteresowane firmy do sk艂adania ofert cenowych na wykonanie w/w zadania.

(25 maj 2010)
Zapytanie o cen臋: Przeprowadzenia szkolenia - Szkolenie doskonal膮ce z j臋zyka angielskiego

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach w zwi膮zku z zamiarem przeprowadzenia szkolenia pn. „Szkolenie doskonal膮ce z j臋zyka angielskiego metod膮 Callana”, zaprasza zainteresowane firmy do sk艂adania ofert cenowych na wykonanie w/w zadania.

(19 maj 2010)
Zapytanie: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach w zwi膮zku z zamiarem przeprowadzenia szkolenia pn. ” Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategoria”B”, zaprasza zainteresowane firmy do sk艂adania ofert cenowych na wykonanie w/w zadania.

(18 maj 2010)
Zapytanie: szkolenia pn. 鈥濪oradztwo Zawodowe鈥

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach w zwi膮zku z zamiarem przeprowadzenia szkolenia pn. „Doradztwo Zawodowe”, zaprasza zainteresowane firmy do sk艂adania ofert cenowych na wykonanie w/w zadania.

(21 kwiecien 2010)
Zapytanie: szkolenia pt.鈥濵asa偶e i zabiegi SPA鈥

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach w zwi膮zku z zamiarem przeprowadzenia szkolenia pn. „Masa偶e i zabiegi SPA”, zaprasza zainteresowane firmy do sk艂adania ofert cenowych na wykonanie w/w zadania.

(19 kwiecien 2010)
Zapytanie o cen臋: DOTYCZY: Przeprowadzenia szkole艅

Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach w zwi膮zku z zamiarem przeprowadzenia szkolenia pn. „Trening kompetencji i umiej臋tno艣ci spo艂ecznej”, zaprasza zainteresowane firmy do sk艂adania ofert cenowych na wykonanie w/w zadania.

(08 kwiecien 2010)
Aktywizacja os贸b zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym w gminie Szaflary

Projekt systemowy na lata 2010-2012 pt. „Aktywizacja osób zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym w gminie Szaflary” wspó艂finansowany ze 艣rodków Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki. Priorytet VII Promocja integracji spo艂ecznej, Dzia艂anie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzia艂anie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji spo艂ecznej jest realizowany przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Szaflarach.

(06 kwiecien 2010)


Copyright 漏 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego