Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla Seniorów w ramach projektu »Aktywny i świadomy Senior w gminie Szaflary II»

W dniu 05.06.2019r. odbyły się 4- godzinne Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla Seniorów, zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach, które poprowadził ratownik medyczny Mateusz Satława (SatMed First Aid Mateusz Satława).

Zajęcia zawierały dwa moduły: zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne.

Zajęcia teoretyczne (czas trwania modułu 150min.) obejmowały podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, postępowanie w stanach nagłych i chorobach przewlekłych u osób dorosłych (cukrzyca, epilepsja, zawał serca, reakcja anafilaktyczna, udar mózgu), pierwsza pomoc w urazach, ranach, amputacjach, porażeniu prądem, wbitym ciele obcym, postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym z zachowanym oddechem i nie oddychającym.

Seniorzy poznali strategie postępowania w określonych wypadkach- jak postępować z osobą podczas ataku padaczki, jak udzielić pierwszej pomocy przy zadławieniach, omdleniach, złamaniach, ranach, oparzeniach, co może oznaczać ból w klatce piersiowej i jakie kroki należy podjąć. Praktycznie mogli przećwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową na specjalnym fantomie, a także pozycję boczną ustaloną.

W trakcie zajęć praktycznych (czas trwania modułu 90min) wykorzystano maseczki treningowe do RKO, fantomy Prestan (dorosły i dziecko), bandaże, gazy, chusty trójkątne, rękawiczki jednorazowe.

Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy odbyły się w ramach projektu socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach: "Aktywny i Świadomy Senior w Gminie Szaflary II", dofinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

 

 

 

 

(28 czerwiec 2019)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego