Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dot. podwyższenia świadczeń dla rodzin.

Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, i wyniosą:

  • zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) – I etap (od 1 listopada 2019 r. będzie wynosił 215,84 zł (wzrost o 31,42 zł) – II etap)
  • specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 19,2 proc., czyli o 100 zł),
  • zasiłek dla opiekuna - 620 zł (wzrost o 19,2 proc. czyli  o 100 zł),

Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia pozostają bez zmian.

źródło: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,10134,wyzsze-swiadczenia-dla-osob-niepelnosprawnych-i-ich-opiekunow.html

(09 sierpień 2018)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego