Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

WAŻNE ZMIANY W USTAWIE O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szaflarach informuje, że w dniu 30 listopada 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw, a w szczególności ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Ustawa ta, oprócz zmian w samym Kodeksie Postępowania Cywilnego, wprowadza również zmiany między innymi w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawie o Policji, Ustawie o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

Zmiana ustawy daje możliwość szybkiej izolacji sprawcy przemocy w sytuacji, w której przemoc zagraża życiu lub zdrowiu osób, wobec których jest stosowana. Izolacja ta nastąpi w wyniku nadanych Policji i Żandarmerii Wojskowej uprawnień do wydania sprawcy przemocy nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub też zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Nakaz lub zakaz będzie wydawany wobec osoby która swoim zachowaniem, polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Nakaz lub zakaz mogą być wydawane łączenie, na okres 14 dni z natychmiastową wykonalnością. Zgodnie z nowymi przepisami Policja i Żandarmeria Wojskowa są zobowiązane do systematycznej kontroli czy sprawca przemocy stosuje się do wydanych nakazu lub/i zakazu. W sytuacji nieprzestrzegania przez sprawcę przemocy nałożonych sankcji, w celu wyegzekwowania nałożonego zobowiązania Policja i Żandarmeria Wojskowa mogą zastosować środki przymusu. Za nieprzestrzeganie wydanego zobowiązania sprawca przemocy narażony jest na karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny wydanych w przyspieszonym trybie postępowań przeprowadzanych na podstawie Kodeksu wykroczeń.

Poniżej przedstawiamy Państwu Przykładowy Plan Bezpieczeństwa Osoby Doznającej Przemocy w Rodzinie.

Sporządzenie planu bezpieczeństwa umożliwia odpowiednie przygotowanie się na wypadek wystąpienia kolejnego aktu przemocy ze strony członka rodziny. Spróbuj znaleźć najlepszy sposób postępowania, który zapewni bezpieczeństwo Tobie i twoim dzieciom. Pamiętaj o tym, aby ważnym elementem Twojego planu bezpieczeństwa było sprowadzenie pomocy.

Jeśli jesteś w związku, w którym dochodzi do przemocy, a decydujesz się pozostać ze sprawcą, zadbaj o:

 • Posiadanie przy sobie listy numerów telefonów alarmowych.

 • Zawiadomienie znajomych lub sąsiadów, którym możesz powiedzieć o zagrożeniu. Poproś, aby zadzwonili na policję jeśli usłyszą krzyki i awanturę. Jeśli masz dzieci, naucz je jak zadzwonić na policję. Warto jeszcze opracować jakiś znak lub hasło, który byłby sygnałem dla dzieci lub sąsiadów, aby wezwali pomoc.

 • Pomyśl o bezpieczniejszych miejscach w domu (z których możliwa jest ucieczka, i w których nie ma żadnej broni). Jeśli podejrzewasz, że dojdzie do aktu przemocy nie daj się złapać w pułapkę.

 • Pomyśl o tym dokąd możesz się udać jeśli zdecydujesz się opuścić sprawcę. Pomyśl o tym jak możesz wydostać się z domu kiedy zajdzie potrzeba ucieczki – wyniesienie śmieci, wyprowadzenie psa na spacer, pójście do sklepu.

 • Przygotuj torbę z najpotrzebniejszymi rzeczami i dokumentami.

Jeśli zamierzasz rozstać się ze sprawcą, rozważ następujące kwestie:

 • Kilka bezpiecznych miejsc, do których możesz się udać jeśli zdecydujesz się opuścić dom.

 • Co możesz zrobić lub co inni mogą zrobić, aby partner nie odnalazł Cię?

 • Osoby, które mogą Ci pomóc. Pomyśl o tym, kto w razie potrzeby mógłby pożyczyć Ci trochę pieniędzy, przechować rzeczy lub zaopiekować się Twoimi zwierzętami.

 • Staraj się mieć przy sobie kartę telefoniczną lub telefon komórkowy.

 • Otwarcie własnego konta bankowego.

 • Jak możesz wydostać się z domu – wyniesienie śmieci, wyprowadzenie psa na spacer, pójście do sklepu. Pomyśl również o tym jak możesz ze sobą zabrać dzieci aby były bezpieczne.

 • Sprawdź numery telefonów instytucji w Twojej okolicy, które mogą Ci pomóc. Zapisz numery telefonów alarmowych oraz do instytucji i organizacji wspierających osoby doświadczające przemocy w swoim telefonie komórkowym.

 • W obecnej sytuacji związanej z pandemią, może się zdarzyć, że nie będziesz mogła swobodnie rozmawiać przez telefon. W takiej sytuacji możesz skontaktować się mailowo lub SMS-owo z organizacjami i służbami działającym na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Lista najpotrzebniejszych rzeczy, które warto przygotować jeśli zajdzie konieczność opuszczenia domu:

 • Dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa

 • Akty urodzenia dzieci i akt zawarcia małżeństwa, dokumenty rozwodowe i inne dokumenty sądowe

 • Świadectwa szkolne i świadectwa zdrowia

 • Pieniądze, książeczki oszczędnościowe, karty płatnicze

 • Karta telefoniczna, telefon komórkowy

 • Klucze do mieszkania, samochodu, pracy

 • Lekarstwa i recepty

 • Książeczka z adresami

 • Ubrania dla siebie i dzieci

Pamiętaj! ZA PRZEMOC ZAWSZE ODPOWIADA SPRAWCA! To nie jest Twoja wina i nie wstydź się prosić o pomoc.

WAŻNE TELEFONY:

 • Policja - tel. alarmowy 112;

 • Telefon Zaufania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach - 533772439 czynny całą dobę;

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - tel. 18 26 123 39, mail: gops@szaflary.pl

 • Punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 18 26 123 29

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - infolinia 800 12 00 02 czynna całą dobę;

 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 – czynny całą dobę;

Pozostałe dane kontaktowe do instytucji i organizacji, w których można uzyskać wsparcie w sytuacji kryzysowej i zgłosić zdarzenia przemocy w rodzinie znajdują się pod tym linkiem: http://www.kampaniaprzemoc.pl

 

 

(19 marzec 2021)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego