Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Ważne numery dla Osób doznających Przemocy w Rodzinie.

- Policja - tel. alarmowy 112;

 

- Telefon Zaufania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach - 533772439 czynny całą dobę;

 

- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - tel. 18 26 123 39, mail: gops@szaflary.pl

 

- Punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinietel.18 26 123 29

 

- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Infolinia 800 12 00 02 czynna całą dobę;

 

- Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieżytel. 116-111 – czynny całą dobę; 

 

 

(19 marzec 2021)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego