Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Szkolenie prawne dla pracowników socjalnych i asystenta rodziny

Szkolenie prawne dla pracowników socjalnych GOPS w Szaflarach w ramach projektu "Aktywny i świadomy Senior w gminie Szaflary IV"

W dniu 23.06.2021r. w ramach projektu socjalnego "Aktywny i  Świadomy Senior w Gminie Szaflary IV" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach odbyło się szkolenie prawne dla pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny, które prowadził Pan adwokat Piotr Pietrołaj. Tematem szkolenia był zakres stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy, ochrona danych osobowych.

Projekt socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach pod nazwą: "Aktywny i Świadomy Senior w Gminie Szaflary IV" jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

(25 czerwiec 2021)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego