Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Świadczenie »Dobry start» (300+) będzie realizowane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

 

Informuje się, że z dniem 1 lipca 2021r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2021r. poz. 1092), zmieniające zasady naboru wniosków do programu "Dobry Start" na rok szkolny 2021/2022.

Infografika-nowe zasady programu Dobry Start

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Szaflarach informuje mieszkańców Gminy Szaflary, że od 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie „Dobry start” będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS.

Zmiana instytucji odpowiedzialnej za realizację zadania, to nie jedyna modyfikacja programu. Dodatkowo od lipca:

  • wnioski będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez PUE ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną banków, które udostępnią taką możliwość (forma papierowa zostanie zlikwidowana),
  • wypłata świadczenia nastąpi wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Nie będzie możliwości otrzymania świadczenia w formie gotówkowej i przekazem pocztowym.

Nowotarski Oddział ZUS przy ul. Królowej Jadwigi 10 czynny jest codziennie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00, a w poniedziałki do 18.00.

W siedzibie placówki od 1 lipca wyznaczone zostanie stanowisko dla wnioskodawców z możliwością elektronicznego złożenia wniosku. Ponadto pracownicy ZUS będą pomagać wnioskodawcom przy składaniu wniosku, a także w zakładaniu konta w Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Gdzie szukać informacji na temat świadczenia „Dobry start”?

Aktualnych informacji na temat świadczenia „Dobry start” należy szukać na stronach:

(01 lipiec 2021)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego