Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Przemoc To Nie Żarty.

Przemoc to każde zachowanie, które ma sprawić krzywdę drugiemu człowiekowi. Nawet jeśli jednej osobie wydaje się, że to  zabawa, ale inna osoba cierpi i ma wrażenie, że jest to robione specjalnie - to też jest PRZEMOC.

Zrób to co Trzeba!

Jeśli widzisz, że Twój kolega lub koleżanka jest krzywdzony/-a nie przyglądaj się temu. Nie dołączaj do biernych świadków. Stają się oni milczącymi widzami działań sprawcy. To mu dodaje siły. Ty możesz zareagować, informując o tym, co się dzieje kogoś dorosłego.

Nie przyłączaj się też do osób, które odrzucają ofiarę przemocy, izolują od siebie, krytykują i naśmiewaja się z niej.

Czasem Twoi rówieśnicy nie wiedzą, że to, co robią jest przemocą. Myślą, że to zabawa. Jeśli jedna osoba cierpi, kiedy inni się bawią - to jest już przemoc! 

Pamiętać należy, że skutki przemocy rówieśniczej dotyczą wszysztkich stron danej sytuacji: ofiar, sprawców i świadków.

Ofiary przemocy nie są odpowiedzialne za zachowania sprawców przemocy. Sprawca podjemuje decyzje, że zastosuje przemoc. Za przemoc jest odpowiedzialny sprawca.

Pamiętaj - PRZEMOC TO NIE ŻARTY!

 

(19 marzec 2021)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego