Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Projekt »Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej»

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM projekcie "Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej" współfinansowanego ze środków Unii Europ[ejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja trwa do 31 marca 2019r.

Do udziału w projekcie Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza mieszkańców Małopolski, w tym m. in.:

- osoby korzystające lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej

- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

- osoby bezrobotne

- osoby z niepełnosprawnościami

 

W ramach projektu oferowane jest:

- subsydiowane zatrudnienie

- szkolenia zwodowe

- staże zawodowe

- stypendium szkoleniowe i stażowe

- zwrot kosztów dojazdu

- refundację usług zdrowotno-społecznych

- poradnictwo specjalistyczne

- warsztaty aktywizacji9 społecznej i zawodowej

- warsztaty komputerowe

- wsparcie pośrednika pracy

pliki/Małopolskie gwarancje_1.pdf

Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1.2 Aktywna integracja.

 

 

(05 marzec 2019)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego