Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny w Szaflarach informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu prowadzi Program Korekcyjno - Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

 Celem Programu Korekcyjno- Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie jest:

 1. rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,

 2. kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez użycia przemocy,

 3. uznanie przez osobę stosująca przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy,

 4. zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,

 5. zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,

 6. uzyskanie informacji o możliwości podejmowania działań terapeutycznych

Cele programu realizowane  podczas zajęć psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych ukierunkowanych na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie. Uczestnicy grupy otrzymują możliwość skonfrontowania się z problemami oraz przekonaniami, które prowadziły do stosowania przemocy i jej usprawiedliwiania. Poprzez udział w treningach i ćwiczeniach osoby stosujące przemoc będą uczyć się prawidłowej komunikacji i wyrażania emocji w sposób asertywny oraz będą mieli możliwość nabycia zachowań prospołecznych.

Uczestnikami programu mogą być:

 • osoby kierowane przez sąd,

 • osoby kierowane przez kuratora sądowego,

 • osoby kierowane przez policję,

 • osoby kierowane przez terapeutę,

 • osoby kierowane przez instytucje pomocy społecznej i inne,

 • osoby samodzielnie zgłaszające chęć uczestnictwa w programie

Do Programu Korekcyjno- Edykacyjnego nie przyjmuje się:

 • osób chorych psychicznie,

 • osób z poważnymi zaburzeniami osobowości antyspołecznej oraz zaburzeniami osobowości pogranicznej,

 • nałogowych hazardzistów,

 • osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, którzy nie przeszli podstawowgo cyklu terapii,

 • osób upośledzonych umysłowo.

Warunkiem przyjęcia do Programu Korekcyjno- Edukacyjnego jest przyznanie się osoby do stosowania przemocy domowej i wyrażenie zgody na uczestnictwo w zajęciach.

(19 marzec 2021)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego