Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Od Września 2019 r. planowana jest  kolejna edycja Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Szaflarach informują, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu od września 2019 r. planuje kolejną edycję programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Udział w zajęciach grupy korekcyjno - edukacyjnej daje możliwość nauczenia się skutecznych sposobów kontrolowania negatywnych emocji, przede wszystkim złości i właściwego ich wyrażania. Daje także szansę na uzyskanie większej świadomości własnych zachowań. Dzięki informacjom dotyczącym zasad skutecznej komunikacji, zajęcia mogą przyczynić się również do poprawy relacji pomiędzy członkami rodziny.

Cele programu realizowane są podczas zajęć psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych ukierunkowanych na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie. Uczestnicy grupy otrzymują możliwość skonfrontowania się z problemami oraz przekonaniami, które prowadziły do stosowania przemocy i jej usprawiedliwiania. Poprzez udział w treningach i ćwiczeniach osoby stosujące przemoc będą uczyć się prawidłowej komunikacji i wyrażania emocji w sposób asertywny oraz będą mieli możliwość nabycia zachowań prospołecznych.

Uczestnikami programu mogą być:

 • osoby kierowane przez sąd,
 • osoby kierowane przez kuratora sądowego,
 • osoby kierowane przez policję,
 • osoby kierowane przez terapeutę,
 • osoby kierowane przez instytucje pomocy społecznej i inne,
 • osoby samodzielnie zgłaszające chęć uczestnictwa w programie.

Do Programu Korekcyjno- Edykacyjnego nie przyjmuje się:

 • osób chorych psychicznie,
 • osób z poważnymi zaburzeniami osobowości antyspołecznej oraz zaburzeniami osobowości pogranicznej,
 • nałogowych hazardzistów,
 • osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, którzy nie przeszli podstawowego cyklu terapii,
 • osób upośledzonych umysłowo.

Warunkiem przyjęcia do Programu Korekcyjno- Edukacyjnego jest przyznanie się osoby do stosowania przemocy domowej i wyrażenie zgody na uczestnictwo w zajęciach.

Wszelkie pytania można kierować do pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu pod nr tel. (18) 266 42 07 lub 264 08 07. Osobą do kontaktu: Agnieszka Stanaszek, p. 19 oraz do pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach , pod nr tel. (18)  26 123 29.

 

 

(13 wrzesień 2019)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego