Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Program 500+ nowy okres 2020/2021

W GOPS zostało złożonych już ponad 450 elektronicznych wniosków o świadczenie wychowawcze tzw. 500+ na nowy okres świadczeniowy 2020/2021.

W GOPS zostało złożonych już ponad

450 elektronicznych wniosków

o świadczenie wychowawcze, tzw. 500+

na nowy okres 2021/2022

Rodzina 500 plus - Komorniki - zawsze w dobrym kierunku

 

Od 1 lutego 2021r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach wpłynęło już ponad 450 elektronicznie złożonych wniosków o ustalenie uprawnień do świadczenia wychowawczego tzw. 500+ na nowy okres 2021/2022, który rozpoczyna się od 01-06-2021r. Z powyższego wynika, że 33% osób uprawnionych z terenu Gminy Szaflary skorzystała już z możliwości złożenia przedmiotowego wniosku.

Dotychczas rozpatrzonych zostało prawie 90% złożonych GOPS w Szaflarach wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres 2021/2022.

Osoby, które dotychczas nie złożyły wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres 2021/2022, zachęca się aby dokonały tej czynności niezwłocznie, korzystając z możliwości elektronicznej wysyłki wniosków.

Elektronicznej wysyłki wniosków można dokonać poprzez:

Jednocześnie przypomina się, że przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze, tzw. 500+ w wersji tradycyjnej (papierowej) rozpoczyna się od dnia 01-04-2021r.

Ważne!

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w czerwcu 2021r. należy w terminie do 30 kwietnia 2021r. złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.

Z kolei gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

Natomiast, jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało jedynie od miesiąca złożenia wniosku.

Jednocześnie informuje się, że obecnie nadal przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na bieżący okres, tj. 2019/2021, który trwa do 31 maja 2021r. (na ten okres obecnie przyjmowane są wnioski zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej).

Ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemii zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.


(11 marzec 2021)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego