Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Posiłek w szkole i w domu

Od początku 2019 roku również Gmina Szaflary rozpoczęła realizację wieloletniego rządowego programu ustanowionego na lata 2019-2023 pod nazwą „Posiłek w szkole i w domu”. Pomoc programu obejmowała będzie zarówno dzieci, młodzież jak i osoby starsze, chore, niepełnosprawne.

Pomoc uzyskać można w trzech formach:

1)      Jako posiłek w szkole/stołówce

2)      Jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności

3)      Jako świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Realizatorem Programu na terenie Gminy Szaflary jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach, który planuje objąć w 2019r. pomocą dzieci i osoby dorosłe. O objęcie Programem mogą ubiegać się zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Gminy w Szaflarach osoby, których dochód nie przekracza 150% przyjętego w Ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego, tj. 1051,50zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej oraz 792 zł miesięcznie dla osoby gospodarującej w rodzinie. Tak więc dochód czteroosobowej rodziny objętej Programem rządowym nie może przekroczyć 3168 zł miesięcznie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował będzie „Posiłek w szkole i w domu” poprzez wydawanie decyzji administracyjnych przyznających posiłek bądź świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

W/w  Program swoim działaniem zastępuje obowiązujący Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Aby skorzystać z pomocy „Posiłek w szkole i w domu” należy złożyć pisemny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Szaflarach  ul. Zakopiańska 18 .

 

(13 luty 2019)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego