Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Liczba dostępnych miejsc w projekcie „Małopolski Tele-Anioł” została wyczerpana

 Liczba dostępnych miejsc w projekcie „Małopolski Tele-Anioł” została wyczerpana – możliwość zapisu na listę rezerwową

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach którego działa Biuro Projektu „Małopolski Tele-Anioł”, zakwalifikował do udziału w projekcie 6 000 osób, które otrzymały wsparcie w zakresie teleopieki, w tym ponad 1 600 osób otrzymało także dodatkowe usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania przez sąsiadów lub wykwalifikowanych opiekunów, tym samym liczba dostępnych w projekcie miejsc została wyczerpana.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Małopolski Tele-Anioł” – po wyczerpaniu miejsc, rekrutacja do projektu jest prowadzona bez podziału na dwutygodniowe cykle rekrutacyjne, a osoby, które złożą formularze zgłoszeniowe są wpisywane na listę rezerwową. Osoby na liście rezerwowej szeregowane są w oparciu o kryterium liczby punktów, a w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, w oparciu o kryterium kolejności zgłoszeń. Obecnie na liście rezerwowej znajduje się około
1 200 osób.

Udział w projekcie osób z listy rezerwowej będzie możliwy w przypadku zwolnienia się miejsc i dostępnych środków finansowych.
 

(24 sierpień 2021)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego