Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie umożliwił pozyskanie informacji w sprawie toczących się postępowań dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Od września 2019 r. ww. informacje można uzyskać poprzez:

1. Formularz kontaktowy na stronie www.muw.gov.pl

W celu sprawdzenia stan sprawy dotyczącej ustalenia koordynacji należy wypełnić formularz kontaktowy umieszczony  na stronie www.muw.gov.pl(https://app.malopolska.uw.gov.pl/forms/Form/Wp ).

Informacje zostaną udzielone w oparciu o dane zawarte w systemie informatycznym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.


2. Infolinia

 Uruchomiona została specjalna infolinia: tel. 12 430 29 73, która  jest czynna:- w poniedziałki w godzinach od 9.00-16.30- od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00

Można za jej pośrednictwem uzyskać informacje w zakresie: daty wpływu wniosku, statusu sprawy, lokalizacji wpływu wniosku. Infolinia umożliwia uzyskanie informacji dla mieszkańców całej Małopolski – bez względu na to, czy sprawa prowadzona jest w Krakowie czy w Delegaturach w Tarnowie czy Nowym Sączu.


3. Kontakt osobisty

W celu osobistego kontaktu Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zaprasza  w poniedziałki w godz. 14.00-17.00, od wtorku do piątku w godz.8.00-11.00: w Krakowie  - Plac Na Stawach 3, w Nowym Sączu – przy ul. Jagiellońskiej 52, w Tarnowie – przy al. Solidarności 5-9.


W związku ze znaczną liczbą wpływających wniosków (dotyczących głównie przyznania świadczenia wychowawczego) Małopolski Urząd Wojewódzki zdecydował się  zmienić kategorie spraw priorytetowych. W okresie październik 2019 roku - marzec 2020 roku w pierwszej kolejności będą załatwiane wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 oraz świadczeń opiekuńczych i rodzicielskich, a także zapytania zagraniczne (formularze otrzymane z zagranicznych instytucji właściwych). Po zakończeniu rozpatrywania wniosków o świadczenia wychowawcze będą rozstrzygane niezakończone sprawy dotyczące wcześniejszych okresów zasiłkowych, które wpłynęły do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie po 1 stycznia 2018 roku oraz wnioski o przyznanie zasiłków rodzinnych na okres zasiłkowy 2019/2020.

Całość komunikatu dostępna pod adresem: https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=10841

 

(20 wrzesień 2019)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego