Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Kontynuujemy realizację Programu „Wspieraj Seniora„

W roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje wsparcie osób starszych w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Wspieraj Seniora".

Jest to pomoc świadczona na rzecz osób powyżej 70 roku życia w codziennym funkcjonowaniu w formie dokonania zakupów na zlecenie seniora. Jest to kontynuacja wsparcia świadczonego w listopadzie i grudniu 2020 r.

Program jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii.

Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej, realizację recept. Senior może również zgłosić potrzebę pomocy obejmującą np. załatwienie drobnych spraw urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych).

Do wsparcia zostają zakwalifikowane osoby zarówno zgłaszające się przez ogólnopolską infolinię: 22 505 11 11, która działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 08.00 do 22.00, a także bezpośrednio do Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach pod nr tel. 18 26 123 29  lub  533 772 439 w godzinach pracy od 8.00-15.00.

Koszty zakupów pokrywa Senior. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, podczas pierwszego kontaktu z seniorem. Pomoc w postaci usług, np. pomoc w sprawach urzędowych, usługa zrobienia i dostarczenia zakupów – są nieodpłatne.

Pomoc świadczona jest według następującego schematu:

  1. Zgłoszenie potrzeby zakupów;
  2. Kontakt zwrotny ze strony pracownika GOPS w Szaflarach
  3. Umówienie się na termin dokonania zakupu.
  4. Rozliczenie z pracownikiem GOPS świadczącym usługę.

 

(04 luty 2021)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego