Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania

Informacja o wyborze oferty
na realizację zadania pn. „Świadczenie specjalistycznych usługi opieki społecznej, tj. usług pedagoga/logopedy dla osób będących podopiecznymi Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary”.

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł.

Do postępowania nie znajduje zastosowania przepis ustawy Prawo Zamówień Publicznych na moc art.2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) ustawy nie stosuje się.

 

Dla zamówień poniżej 130 000 zł netto w dniu 23.09.2021 r. zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach, Gminy Szaflary, Bazie Konkurencyjności oraz rozesłanie do potencjalnych oferentów zaproszenia do złożenia oferty.

 

W terminie do dnia 30.09.2021 r. do godziny 10:00 złożono następujące oferty.

 

Dla części 1 – Pedagog Bańska Wyżna:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Łączna cena brutto

1.      

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, organ prowadzący: UNIFUND Sp. z o.o.,

31-469 Kraków ul. Młyńska 9/1

28.800zł.

2.      

Katarzyna Rusnak,

34-424 Bańska Wyżna ul. Szlak Papieski 125

20.800zł.

 

Dla części 2 – Pedagog Bór:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Łączna cena brutto

1.      

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, organ prowadzący: UNIFUND Sp. z o.o.,

31-469 Kraków ul. Młyńska 9/1

17.280zł.

2.      

Firma Usługowo Handlowo Produkcyjna TWÓJ IMPULS Marzena Bandyk, 34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 30

14.208zł.

 

Dla części 3 – Logopeda Bańska Wyżna:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Łączna cena brutto

1.      

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, organ prowadzący: UNIFUND Sp. z o.o.,

31-469 Kraków ul. Młyńska 9/1

18.240zł.

2.      

Weronika Gąsienica

34-424 Bańska Wyżna, ul. Szlak Papieski 393

13.440zł.

 

Dla części 4 – Terapeuta Bór:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Łączna cena brutto

1.      

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, organ prowadzący: UNIFUND Sp. z o.o.,

31-469 Kraków ul. Młyńska 9/1

14.400zł.

2.      

Katarzyna Stefaniuk

34-400 Nowy Targ ul. Podhalańska 2/42

11.200zł.

 

 

1.    Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

Zamawiający wybrał ofertę Firmy:

 

Dla części 1 – Pedagog Bańska Wyżna:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Łączna cena brutto

1.      

Katarzyna Rusnak,

34-424 Bańska Wyżna ul. Szlak Papieski 125

20.800zł.

 

Dla części 2 – Pedagog Bór:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Łączna cena brutto

1.      

Firma Usługowo Handlowo Produkcyjna TWÓJ IMPULS Marzena Bandyk, 34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 30

14.208zł.

 

Dla części 3 – Logopeda Bańska Wyżna:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Łączna cena brutto

1.      

Weronika Gąsienica

34-424 Bańska Wyżna, ul. Szlak Papieski 393

13.440zł.

 

Dla części 4 – Terapeuta Bór:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Łączna cena brutto

1.      

Katarzyna Stefaniuk

34-400 Nowy Targ ul. Podhalańska 2/42

11.200zł.

 

Do pobrania:

(04 październik 2021)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego