Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Informacja o wyborze oferty na organizację zajęć z akrobatyki dla dzieci z Gminy Szaflary

 

Informacja o wyborze oferty
na organizację zajęć z akrobatyki dla dzieci z Gminy Szaflary – dla  uczestników wsparcia opiekuńczego w Placówkach Wsparcia Dziennego

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł.

Do postępowania nie znajduje zastosowania przepis ustawy Prawo Zamówień Publicznych na moc art.2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) ustawy nie stosuje się.

 

Dla zamówień poniżej 130 000 zł netto w dniu 27.09.2021 r. zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez zamieszczenie w bazie konkurencyjności,  na stronie internetowej Gminy Szaflary oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach oraz rozesłanie do potencjalnych oferentów zaproszenia do złożenia oferty.

 

W terminie do dnia 05.10.2021 r. do godziny 10:00 wpłynęła tylko jedna oferta, mianowicie:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Łączna cena brutto

 

1.

 

Akademia Aktywności Ruchowej Sp. c.

Mateusz Gąsior, Bogdan kalata

34-400 Nowy Targ, ul. Kowaniec 79

 

 

57.600zł.

 

 

1.    Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

Zamawiający wybrał ofertę Firmy:

 

Akademia Aktywności Ruchowej Mateusz Gąsior, Bogdan Kalata, 34-400 Nowy Targ ul. Kowaniec 79

 

Do pobrania:

Informacja o wyborze oferty - skan z podpisem.pdf

(05 październik 2021)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego