Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Dzień Seniora w ramach projektu »Aktywny i świadomy Senior w gminie Szaflary II»

Dnia 19.10.2019r. w Remizie OSP w Szaflarach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora. W uroczystości udział wzięli uczestnicy projektu "Aktywny i świadomy Senior w gminie Szaflary II, Wójt Gminy Szaflary Pan Rafał Szkaradziński, posłanka Anna Paluch, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu, ksiądz proboszcz parafii Szaflary,  dyrektorzy szkół z terenu gminy Szaflary.

Głównym punktem spotkania był występ chóru integracyjnego składającego się z seniorów i uczniów szkół podstawowych prowadzony przez pana Mirosława Witkowskiego -  muzyka, który wraz z uczestnikami opracował kilkanaście utworów muzycznych m.in.: "Barka", "Biały Miś", "O mój Rozmarynie", "Czerwone korale", "Czarna Madonno". Występ ten poprzedziły kilkutygodniowe warsztaty muzyczne i próby. Sam koncert obejmował wspólne śpiewanie piosenek przez seniorów i młodzież ze Szkół Podstawowych. Na scenie wokalnie udzielała się również posłanka Anna Paluch. Dzień Seniora odbył się w ramach projektu "Aktywny i świadomy senior w Gminie Szaflary II".

Po części artystycznej uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Szaflarach - gołąbki, pyszne bezy, domowe ciastka.

Główny cel został osiągnięty -  integracja, międzypokoleniowe spotkanie, wspólny śpiew.

Na koniec wręczono seniorom "Niezbędnik Bezpiecznego Seniora" - broszurę zawierającą porady, sposoby spędzania czasu wolnego, dostępne ulgi.

 

 

 

 

 

 

Projekt socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach pod nazwą: "Aktywny i Świadomy Senior w Gminie Szaflary II" jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

 

(25 październik 2019)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego