Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

 Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ

W WYSOKOŚCI  35.290 zł DLA GMINY SZAFLARY.

 

dotacje - logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że Gmina Szaflary uzyskała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej na wsparcie finansowania zadań i programów z zakresu pomocy społecznej.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu  rozwój pomocy społecznej w obszarze:

I. projekty socjalne mające na celu wsparcie, aktywizacje i poprawę jakości życia seniorów;

III. podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym zakresie sprawozdawczości;

IV. podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienia stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych;

poprzez realizację projektu socjalnego dla seniorów obejmującego organizację zajęć i warsztatów oraz organizację wsparcia informatycznego, konsultacji i szkoleń prawnych dla pracowników Ośrodka.

Jednostką odpowiedzialną za realizacje programu na terenie Gminy Szaflary jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach.

 

INNE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W ROKU 2017-2021


(13 lipiec 2021)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego