Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Aktywny i Świadomy Senior w gminie Szaflary IV

Projekt socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach pod nazwą: "Aktywny i świadomy Senior w Gminie Szaflary IV" jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach realizuje projekt:

" Aktywny i Świadomy Senior w gminie Szaflary IV"

Projekt skierowany jest do osób w wieku 60+ z terenu Gminy Szaflary 

flaga i godło Polski 

Projekt ma na celu aktywizację oraz integracje Seniorów, wzmacnianie poczucia własnej wartości a także przeciwdziałanie osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu. W ramach działań realizowanych w projekcie Seniorzy mogą uczestniczyć w :

  • warsztatach z psychologiem,
  • warsztatach ziołolecznictwa i kosmetyków naturalnych
  • warsztatach kulinarnych
  • warsztatach plastycznych i rękodzielniczych
  • warsztatach obsługi smartfona i tableta

Ponadto Seniorzy w uczestniczący w projekcie będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez zatrudnionego prawnika, zgodnie z ustalonym harmonogramem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

e-mail: gops@szaflary.pl , tel.: 18 26 123 29, tel. kom: 533 772 439

Informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach pok. nr 1.5.

Projekt socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach pod nazwą: "Aktywny i świadomy Senior w Gminie Szaflary IV" jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

(15 kwiecien 2021)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego