Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zwany dalej krótko „Ośrodkiem” jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną na mocy Uchwały Nr 16/III/91 Rady Gminy w Szaflarach z dnia 28 czerwca 1991 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.

Podstawowymi celami działalności Ośrodka są:

    1. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości
      i uprawnienia,
    2. zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
    3. w miarę możliwości doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Aktualności

Dzień Pracownika Socjalnego

 

(22 listopad 2021)
Warsztaty kulinarne w ramach projektu » Aktywny i świadomy senior w gminie Szaflary IV»

W dniach 27 i 28 października 2021r. w ramach projektu " Aktywny i świadomy senior w gminie Szaflary IV" w remizie OSP w Szaflarach odbyły się warsztaty kulinarne prowadzone przez Koło Gospodyń Wiejskich z Szaflar

(22 listopad 2021)
NABÓR NA STANOWISKO: Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego

 NABÓR NA STANOWISKO:

Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego:

1 stanowisko pracy w wymiarze ¼ etatu w PWD w Bańskiej Niżnej

(20 październik 2021)
Porady prawne

Harmonogram konsultacji prawnych

(19 październik 2021)
Program »Asystent osoby niepełnosprawnej» – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. "Asystent osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787), przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku Gminy Szaflary, którego realizacja planowana jest od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.

(15 październik 2021)
Program »Opieka wytchnieniowa» – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy w Szaflarach, informuje o możliwości składania wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (Dz. U. z 2020 poz. 1787), przeprowadzając diagnozę potrzeb w środowisku Gminy Szaflary. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 roku.

(15 październik 2021)
Zostań rodziną wspierającą!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

(15 październik 2021)
Wyjazd integracyjny

Wyjazd integracyjny do Teatru Plejada w dniu

09.10.2021r. w ramach projektu " Aktywny i świadomy senior w gminie Szaflary IV"

(15 październik 2021)
Informacja o wyborze oferty na organizację zajęć z akrobatyki dla dzieci z Gminy Szaflary

 

Informacja o wyborze oferty
na organizację zajęć z akrobatyki dla dzieci z Gminy Szaflary – dla  uczestników wsparcia opiekuńczego w Placówkach Wsparcia Dziennego

(05 październik 2021)
Informacja o wyborze oferty na realizację zadania

Informacja o wyborze oferty
na realizację zadania pn. „Świadczenie specjalistycznych usługi opieki społecznej, tj. usług pedagoga/logopedy dla osób będących podopiecznymi Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary”.

(04 październik 2021)


Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego