Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

 WYKAZ DOKUMENTÓW:

 1) zaakceptowany wniosek rodziny o objęcie koordynacją poradnictwa przez asystenta rodziny do ośrodka pomocy społecznej wraz ze zgodą osoby i/lub rodziny dot. przetwarzania danych,

2) zgoda rodziny kobiety w ciąży na objęcie usługą asystenta,

3) zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży,

4) formularz opisu sytuacji kobiety i /lub rodziny,

5) informator Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

6) gminny katalog możliwego wsparcia,

7) formularz planu pracy z rodziną,

8) formularz indywidulanego katalogu możliwego wsparcia,

9) karta pracy asystenta z rodziną,

10) formularz okresowej oceny sytuacji,

11) upoważnienia: ogólne – do wszystkich (ogółu) czynności możliwych do podjęcia przez kobietę/rodzinę, rodzajowe: do danego rodzaju czynności (np. tylko u psychologa), bądź szczególne (np. tylko wystąpienia z wnioskiem do określonej instytucji),

12) formularz zakończenia współpracy do ośrodka pomocy społecznej

13) baza danych o rodzinach (internetowa lub pisemna, z datą zgłoszenia rodziny, datą rozpoczynającą pracę, monitorowania i planowanego zakończenia wsparcia),

14) harmonogram/plan tygodniowy lub miesięczny lub karta czasu pracy z rodziną,

15) protokoły i dokumenty z prac zespołu,

16) dokumenty wpływające i wychodzące dot. pracy z rodziną,

17) informatory/ulotki lokalne, kontakty do instytucji/zaplecza wsparcia, akty prawne, ulotki organizacji pozarządowych itp.
Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego