Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

                                           PRACA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

             W ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ W SZAFLARACH

 

 Świetlica socjoterapeutyczna w Szaflarach jest miejscem spotkań dla grupy 30 dzieci i młodzieży z terenu całej gminy.

Świetlica jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 15.00 do 18.00. Zorganizowana jest w taki sposób, by każdy kto przychodzi mógł z pomocą pedagogów lub pomocą rówieśników odrobić zadania domowe, przygotować się do sprawdzianów. Ponadto organizowane są  zajęcia plastyczne, techniczne, gdzie każdy może odkryć w sobie małego artystę. Największą popularnością cieszy się jednak konkurs masterszef. Dzieci wzorując się na telewizyjnym show, gotują w grupach różne potrawy, które później zjadają ze smakiem. Uczą się w ten sposób nie tylko gotowania, ale przede wszystkim pracy w zespole oraz komunikacji między sobą.

Od początku działalności świetlicy udało się zorganizować dwa wyjazdy. Pierwszy z nich dla dzieci z młodszej grupy wiekowej odbył się w okresie wakacji  do - Rabki - Zdrój - miasta uzdrowiskowego.  Do głównych atrakcji wycieczki należało – Teatr Lalek "Rabcio", gdzie dzieci obejrzały spektakl „Pchła szachrajka” oraz –park rozrywki "Rabkoland". Czas spędzony na wszelakich dostępnych karuzelach, autkach, trampolinach itp. przyniósł najwięcej uśmiechu.

 Dla starszej grupy wiekowej – młodzieży z gimnazjum, przygotowano wyjazd do Krakowa. Wśród niecodziennego zwiedzania udano się na Kazimierz, by poznać tą nieznaną przez młodych część miasta, ale i kultury z której się wywodzi  - kultury Żydowskiej. Celem wyjazdu było aby młodzi ludzie mogli kształtować swoją osobowość i tożsamość, ale w poszanowaniu odmienności innych kultur, tradycji i religii. Po spacerze kładką Bernatką, kolejnym punktem wycieczki był Wawel – czas na podróż do przeszłości i zwiedzanie komnat królewskich.  W programie wycieczki znalazł się także park trampolin - miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku.

Tego typu wyjazdy pozwalają młodym ludziom nie tylko na spędzenie czasu poza domem, ale są świetną okazją do poszerzenia przez nich wiedzy, horyzontów myślowych i nabycia kompetencji społecznych w praktyce.

 Projekt socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach pod nazwą: "Pomoc dzieciom poprzez pracę w placówce wsparcia dziennego w postaci świetlicy socjoterapeutycznej" jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.
Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego