Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Helena Gach.

2. Kierownik Placówek Wsparcia Dziennego- Katarzyna Sowa.

3. Starszy pracownik socjalny - Anna Kalata.

4. Starszy pracownik socjalny - Andrzej Serafin.

5. Pracownik socjalny- Anna Dzięciołowska.

6. Pracownik socjalny - Sabina Pasternak.

7. Pracownik socjalny - Agnieszka Szado - Stołowska.

8. Asystent rodziny - Małgorzata Gołdyn.

9. Samodzielny referent - Anna Floryn.

10. Pomoc administracyjna - Agnieszka Mucha.

12Pomoc administracyjna - Lucyna Jarząbek.

13. Pomoc administracyjna -Katarzyna Jachymiak.

 
Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego