Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

 Najbliższe Instytucje oferujące pomoc:

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach ul. Zakopiańska 18,
  • tel. 18 261 23 29

-zasiłki, praca socjalna, usługi opiekuńcze

-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze,

·         Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18 / Punkt Konsultacyjny w Szaflarach, ul. Kościelna 1

-poradnictwo specjalistyczne – prawne, psychologiczne i rodzinne,

  • Darmowe Poradnictwo Prawne: Nowy Targ ul. Bulwarowa 9,

·         Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 14,

  1. Oddział Ginekologiczno – Położniczy tel. 18 263 33 00, 18 263 06, 18 263 04
  2. Oddział Noworodków i Wcześniaków, tel. 18 263 33 20, 18 263 33 33
  3. Poradnia Patologii Noworodka, tel. 18 263 37 00, 18 263 37 02, 18 263 37 19, 18 263 37
  • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Targu

ul. Aleja Tysiąclecia 35 34-400 Nowy Targ

tel/fax 18 26 635 68, email: poradnia-nt@nowotarski.pl

ww.poradnia-nt.nowotarski.pl,

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu

ul. Szaflarska 39 34-400 Nowy Targ
tel.(18) 26 40 807
tel./fax.(18) 26 64 207
e-mail:
pcpr@nowotarski.pl,

·         Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

-udzielanie pomocy rodzinie, w której wystąpiło zjawisko przemocy,

·         Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach

ul. Władysława Orkana 37 34-424 Szaflary

tel. 18 275 47 76,

·         Środowiskowy Dom Samopomocy „Chatka”

ul. Podtatrzańska 47A, 34-400 Nowy Targ

tel.18 266 59 05,

Podstawa prawna

● Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016r.

● Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.(Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.)

Wniosek do pobrania: Za zyciem.pdf
Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego