Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

 

INFORMACJA 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że Gmina Szaflary realizuje zadanie, które jest dofinansowane ze środków otrzymywanych od Wojewody.
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utworzeniu placówki wsparcia dziennego "Świetlicy Socjoterapeutycznej". Celem dotacji jest rozwój pomocy społecznej oraz wsparcie rodziny w opiece i wychowaniu dziecka poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu dotychczasowych realizowanych usług .

Świetlica jest placówką dla dzieci wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju oraz dla dzieci u których występują zaburzenia zachowania, a także dla dzieci, którym ze względów środowiskowych należy stworzyć odpowiednie warunki opiekuńcze i wychowawcze po godzinach zajęć edukacyjnych.

Świetlica realizuje następujące zadania: 

I.       Funkcja opiekuńczo – wychowawcza.

II       Funkcja edukacyjna i poznawcza.

III.   Funkcja terapeutyczna.

IV.     Funkcja socjoterapeutyczna.

V.      Promowanie zdrowego stylu życia.

VI.  Organizowanie imprez okolicznościowych.

 

Celem działalności Świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, minimalizowanie niedostatków wychowawczych oraz wspieranie działań wychowawczych rodziny i szkoły, a także eliminowanie niepożądanych wzorców zachowania, tworzenie warunków do nauki własnej, pomocy w nauce oraz rozwijaniu własnych zainteresowań i uzdolnień dzieci.

           Kierownik

                                                                                              Gminnego Ośrodka Pomocy                                                                                                Społecznej w Szaflarach

                                                                                                          Helena Gach 

 

 
Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego