Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Zmiany w projekcie »Małopolski Tele-Anioł».

 Biuro Projektu „Małopolski Tele-Anioł” uprzejmie informuje, żzmieniły się zapisy Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Małopolski Tele-Anioł. 

 Zaproponowane zmiany dotyczą procesu rekrutacji Uczestników/czek do projektu i umożliwiają zakwalifikowanie do projektu Kandydata/tki na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:

·         Karty oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel (załącznik nr 7 do Regulaminu),

·         Zaświadczenia lekarskiego, którego wzór stanowi załącznik nr 7a do Regulaminu

·         orzeczenia o niepełnosprawności, z którego zapisów wprost wynika niesamodzielność Kandydata/tki i potrzeba wsparcia w codziennej egzystencji.

Jeden z wyżej wymienionych dokumentów należy przedstawić na drugim etapie rekrutacji – podczas tzw.  Podstawowej oceny sytuacji materialno-życiowej w celu potwierdzenia spełnienia kryteria włączenia do projektu.

Pozostałe zapisy w Regulaminie pozostają bez zmian.

Przypominamy, że:

- zał. nr 2 – Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (wypełniony formularz Kandydat do projektu przesyła do Biura projektu/lub składa u Państwa, a gmina następnie przesyła zbiorczo formularze osób zainteresowanych udziałem w projekcie do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego);

- zał. nr 7 – Karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel (wypełnia lekarz - tego załącznika Kandydat do projektu nie składa w urzędzie ponieważ jest on potrzebny na drugim etapie rekrutacji);

- zał. nr 7a – Zaświadczenie lekarskie - wzór (wypełnia lekarz - tego załącznika Kandydat do projektu nie składa w urzędzie ponieważ jest on potrzebny na drugim etapie rekrutacji);

Każda z osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Małopolski Tele-Anioł” powinna otrzymać Formularz zgłoszeniowy oraz – jeżeli nie posiadaorzeczenia o st. niepełnosprawnościz którego zapisów wprost wynika potrzeba wsparcia w codziennej egzystencji – również zał. nr 7 lub zał. nr 7a !

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu:  12 61-60-611

Wszystkie niezbędne informacje o projekcie znajdują się na stronie: www.malopolska.pl/teleaniol

(20 wrzesień 2018)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego