Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Szaflary z dnia  4 lutego 2014 r

w sprawie zlecenia  organizacji  pozarządowej  zadania  publicznego z zakresu pomocy społecznej ­„wykonywanie usług pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych w punkcie rehabilitacyjnym i w domu pacjenta dla mieszkańców Gminy Szaflary w 2014 r." przy wsparciu finansowym przez Gminę Szaflary .

Załączniki

 

 

(04 luty 2014)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego