Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

W poniższym pliku znajduje się Zarządzenie Nr 0050.10.2017 Wójta Gminy Szaflary w sprawie Powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Zarzadzenie w sprawie powolania Zespolu Interdyscyplinarnego_ (2).pdf

(17 marzec 2017)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego