Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Zapytanie: szkolenia pt.„Masaże i zabiegi SPA”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach w związku z zamiarem przeprowadzenia szkolenia pn. „Masaże i zabiegi SPA”, zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert cenowych na wykonanie w/w zadania.

Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 34-424 Szaflary, ul. Zakopiańska 18, pokój nr 3, do dn.28.04.2010r. do godz.14.00. na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w siwz, osobiście lub listownie. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według siwz.

Załączniki:

Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Rozpoznanie cenowe pn. Masaże i zabiegi SPA

 

30 kwiecień 2010

(19 kwiecien 2010)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego