Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Zapytanie ofertowe - Warsztaty z dietetykiem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację następującego zamówienia: " Warsztaty z dietetykiem". Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.

 Ofertę cenową należy przesłać na adres mailowy gops@szaflary.pl  lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Szaflarach 34-424 Szaflary, ul. Zakopiańska 18, do dnia 06.03.2019r. do godz. 14.00 z dopiskiem "Warsztaty z dietetykiem".

O wyniku postępowania wyłoniony realizator  zostanie powiadomiony  e-mailem.

pliki/Zapytanie ofertowe-warsztaty z dietetykiem.pdf

(20 luty 2019)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego