Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Zapytanie o cenę: DOTYCZY: Przeprowadzenia szkoleń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach w związku z zamiarem przeprowadzenia szkolenia pn. „Trening kompetencji i umiejętności społecznej”, zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert cenowych na wykonanie w/w zadania.

Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 34-424 Szaflary, ul. Zakopiańska 18, pokój nr 3, do dn.16.04.2010r. do godz.14.00. na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w siwz, osobiście lub listownie. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według siwz.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyłonienie wykonawcy zadania pn. “Trening kompetencji i umiejętności społecznej”

(08 kwiecien 2010)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego