Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację zajęć z nauki jazdy na nartach dla dzieci

 

ZAPROSZENIE Nr 3/2020/PWD
do złożenia oferty na organizację zajęć z nauki jazdy na nartach dla dzieci z Gminy Szaflary – dla  uczestników wsparcia opiekuńczego w Placówkach Wsparcia Dziennego

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, nr i nazwa projektu: RPMP.09.02.01-12-0177/18 pn. „Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Treść zamówienia znajduje się w załączniku:

(09 grudzień 2020)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego