Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Zakończono realizację projektu »Pierwszy dzwonek»

Pomoc przeznaczona była dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawnionego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej   ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm. )  z których co najmniej  jedno dziecko było uczniem szkoły podstawowej,  gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.  Wsparcie w wysokości 120,00 zł  .

 

 

Uprzejmie informuję, że w Gminie Szaflary została zakończona realizacja projektu „Pierwszy dzwonek”.  Wsparcie finansowane było w 100%  z dotacji celowej przyznawanej gminie na podstawie uchwały Nr 650/14 Zarządu  Województwa Małopolskiego,  z dnia 28 maja 2015r. w ramach realizacji projektu "Pierwszy dzwonek".

Wsparciem objęto 96 rodziny - 270 dzieci.  Łączna kwota wydatkowanej dotacji celowej wyniosła 31.505,29,00 zł. 

Pomoc przeznaczona była dla rodzin wielodzietnych 3+, z których co najmniej  jedno dziecko było uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Otrzymanie pomocy  było zależne od dochodów  w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawnionego do świadczeń z pomocy społecznej. Wsparcie w wysokości 120,00 zł na ucznia przeznaczone było na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych programem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

 

 

Autor: Helena Gach

 

 

 

„Projekt zrealizowano ze środków finansowych Województwa Małopolskiego”

(09 październik 2016)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego