Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Wypłata stypendium szkolnego.

Uprzejmie informujemy, że w Gminie Szaflary w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokój numer 3 zostanie zrealizowane świadczenie z tytułu stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018.

Świadczenie udzielone zostanie ( zgodnie z § 7 Regulaminu ) : po przedłożeniu imiennych potwierdzeń zakupu typu: rachunki, faktury vat, potwierdzenia wydane przez szkołę dokumentujące poniesienie danego wydatku. Wypłata gotówkowa nastąpi w kasie Urzędu Gminy Szaflary pokój numer 6 w dniach od 21 maja 2018r. do 8 czerwca 2018r. w godzinach: w poniedziałek od 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku od 8:00 do 16:00 w piatek od godziny 8:00 do 15:00. Przelew na podany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego w dniach od 21 maja 2018r. do 8 czerwca 2018r.

 

(17 maj 2018)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego