Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Wsparcie mieszkańców gminy Szaflary

Wsparcie mieszkańców gminy Szaflary poprzez dostarczanie Pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD w okresie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

W dniach od 29.04.2020 r. – 30.04.2020 r. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach wraz ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach, Boru oraz Bańskiej Niżnej, a także pracownikami z Urzędu Gminy Szaflary pakowali i dostarczali żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD dla rodzin  z terenu Gminy Szaflary. Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa żywność ta była dostarczana mieszkańcom bezpośrednio do domu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w okresie pandemii COVID-19. Z pomocy skorzystało 148 rodzin (520 osób) z terenu naszej Gminy.

Asortyment z magazynu Caritasu w Brzegach dostarczyli żołnierze ze 111 Batalionu Lekkiej Piechoty Kraków-Rząska, 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Dzięki charytatywnemu zaangażowaniu tak wielu osób akcja dystrybucji żywności przebiegła sprawnie i skutecznie.

Ponadto informujemy, że warunkiem uzyskania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD jest wysokość dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w Ustawie o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

(05 maj 2020)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego