Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Termin składania wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2016/2017.

Podstawowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej  charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szaflary.

Zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015, poz. 2156 ze zm. )

- oraz Uchwałą Nr X/65/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2015 r. 
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szaflary. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 01 września 2016 r. do dnia 15 września 2016 r.

można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2016 roku.

Wnioski należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, pok. Nr 3, od poniedziałku do czwartku od godz. 8:00 do 16:00 oraz w piątek od 8:00 do 15:00.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Szaflarach

Helena Gach

Wniosek- stypendia.pdf

(28 lipiec 2016)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego