Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Rusza rekrutacja uczestników projektu Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary

Rekrutacja uczestników projektu pn. Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary dla dzieci i młodzieży z Gminy Szaflary odbywać się będzie w terminie od 26 września do 07 października 2019 roku.

Placówki Wsparcia Dziennego utworzone są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - w zakresie  9 Osi Priorytetowej -  Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Celem projektu jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów z terenu Gminy Szaflary poprzez powstanie oddziałów PWD tj.:

·         SP w Borze ul. Jana Pawła II 44;

·         SP im. Augustyna Suskiego w Szaflarach ul. Szkolna 6;

·         SP im. Świętego Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej ul. Papieska 141;

·         SP im. Świętego Wojciecha w Bańskiej Wyżnej ul. Szlak Papieski 64;

·         SP im. Świętej Jadwigi Królowej w Skrzypnem ul. Św. Jadwigi Królowej 128;

·         SP im. Kardynała Karola Wojtyły w Zaskalu ul. Kardynała Wojtyły 51.

·         oraz w Budynku OSP w Maruszynie ul. Jana Pawła II 1

z których usług skorzysta łącznie 275 dzieci i młodzieży oraz min. 150 ich rodziców/opiekunów przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych.

REKRUTACJI  DZIECKA  DO  PLACÓWKI

DOKONUJĄ RODZICE/OPIEKUNI PRAWNI SKŁADAJĄC:

Formularz rekrutacji oraz wymagany komplet dokumentów  potwierdzających  sytuację rodzinną (oświadczenia, zaświadczenia, kserokopie)

 

Decyzję o przyjęciu dziecka do placówki podejmie Komisja Rekrutacyjna.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać:

·         w biurze projektu – adres : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary

·         na stronie internetowej Ośrodka: www.gops.szaflary.pl

·         na stronie internetowej Gminy Szaflary www.szaflary.pl

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie od 26.09.2019r. do 07.10.2019r. w biurze projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN REKRUTACJI uczestników projektu pn. „Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary”

pliki/Regulamin-PWD w Szaflarach.pdf

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA do Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary

 pliki/Formularz-zgłoszeniowy-dziecka.pdf

(30 wrzesień 2019)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego