Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Rozszerzenie katalogu dochodu utraconego

Zgodnie z art. 15oa. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 z późn.zm.), który wszedł w życie w dniu 18-04-2020r., uległ rozszerzeniu katalog dochodu utraconego stosowny przy ustalaniu prawa do niektórych świadczeń rodzinnych oraz przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, określony odpowiednio w art.3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020r. poz.111) oraz art.2 pkt 17 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019r. poz. 670, z późn.zm.).

W związku z powyższym za dochód utracony dodatkowo uważa się również obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu odpowiednio ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych lub ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z powodu przeciwdziałania COVID-19 .

Powyższy dochód utracony jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do:

  • świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r., oraz
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r.

Dodatkowo nadmienia się, że powyższa utrata dochodu ma wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku (art. 24 ust. 6 ww. ustawy o świadczeniach rodzinnych, art.18 ust.4 ww. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

(05 maj 2020)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego