Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach  w dalszym ciągu współpracuje z Caritas Archidiecezji Krakowskiej  przy realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Program  współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Przypominamy, że tutejszy Ośrodek kwalifikuje osoby, rodziny do odbioru  pomocy żywnościowej, wystawia skierowania, przyjmuje zgłoszenia od osób chcących otrzymać  taką formę pomocy  na podstawie  oświadczeń  o dochodach. 

Z programu mogą skorzystać wszyscy potrzebujący mieszkańcy gminy Szaflary spełniający wymagane kryterium do odbioru  w/w  pomocy , dochód  który  nie przekracza  200% kryterium dochodowego wg Ustawy o pomocy społecznej tj .:

  • 1.028,00 zł. dochód na osobę w rodzinie
  • 1.268,00  zł. dochód osoby samotnie gospodarującej

Bliższe informacje można uzyskać na stronie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej 

(21 marzec 2017)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego