Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Projekt socjalny - Świetlica socjoterapeutyczna.

 Świetlica socjoterapeutyczna w Szaflarach jest miejscem spotkań dla grupy 30 dzieci i młodzieży z terenu całej gminy.

Świetlica jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 15.00 do 18.00. Zorganizowana jest w taki sposób, by każdy kto przychodzi mógł z pomocą pedagogów lub pomocą rówieśników odrobić zadania domowe, przygotować się do sprawdzianów. Ponadto organizowane są  zajęcia plastyczne, techniczne, gdzie każdy może odkryć w sobie małego artystę. Największą popularnością cieszy się jednak konkurs masterszef. Dzieci wzorując się na telewizyjnym show, gotują w grupach różne potrawy, które później zjadają ze smakiem. Uczą się w ten sposób nie tylko gotowania, ale przede wszystkim pracy w zespole oraz komunikacji między sobą.

Od początku działalności świetlicy udało się zorganizować dwa wyjazdy. Pierwszy z nich dla dzieci z młodszej grupy wiekowej odbył się w okresie wakacji  do - Rabki - Zdrój - miasta uzdrowiskowego.  Do głównych atrakcji wycieczki należało – Teatr Lalek "Rabcio", gdzie dzieci obejrzały spektakl „Pchła szachrajka” oraz –park rozrywki "Rabkoland". Czas spędzony na wszelakich dostępnych karuzelach, autkach, trampolinach itp. przyniósł najwięcej uśmiechu.

Dla starszej grupy wiekowej – młodzieży z gimnazjum, przygotowano wyjazd do Krakowa. Wśród niecodziennego zwiedzania udano się na Kazimierz, by poznać tą nieznaną przez młodych część miasta, ale i kultury z której się wywodzi  - kultury Żydowskiej. Celem wyjazdu było aby młodzi ludzie mogli kształtować swoją osobowość i tożsamość, ale w poszanowaniu odmienności innych kultur, tradycji i religii. Po spacerze kładką Bernatką, kolejnym punktem wycieczki był Wawel – czas na podróż do przeszłości i zwiedzanie komnat królewskich.  W programie wycieczki znalazł się także park trampolin - miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku.

Tego typu wyjazdy pozwalają młodym ludziom nie tylko na spędzenie czasu poza domem, ale są świetną okazją do poszerzenia przez nich wiedzy, horyzontów myślowych i nabycia kompetencji społecznych w praktyce.

Projekt socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach pod nazwą: "Pomoc dzieciom poprzez pracę w placówce wsparcia dziennego w postaci świetlicy socjoterapeutycznej" jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

 

(22 listopad 2017)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego