Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

Projekt »Chcieć to móc»

 „Chcieć to móc”

Wsparcie skierowane jest do osób wykluczonych społecznie, spełniających warunki:

 • pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne z III profilem),
 • niepełnosprawne o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • korzystające z pomocy OPS

 Liczba miejsc w projekcie: 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej

Formy wsparcia:

 • pomocy doradcy zawodowego i psychologa diagnosty w ustaleniu planu działania
 • wsparcie pośrednika pracy
 • propozycje ofert pracy z regionu w którym mieszkasz lub płatnego stażu z możliwością kontynuacji zatrudnienia podczas którego uczestnik otrzyma stypendium stażowe (997,00 zł netto/mies.)
 • szkolenia zawodowe i komputerowe, po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe (6,60 zł/godz. netto, tj. około 531,00 zł netto za szkolenie), certyfikat
 • pomoc psychologa, trenera zatrudnienia wspieranego, którzy przygotują uczestnika do kontaktu z pracodawcą
 • bezpłatne porady prawne, zabiegi medyczne/rehabilitacyjne, porady psychologiczne
 • warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych

Ponadto oferuje się:

 • osobom, które opiekują się osobą zależną sfinansowanie opieki nad tą osobą podczas udziału w zajęciach
 • osobom, które będą dojeżdżać na zajęcia uzyskanie zwrotu kosztów dojazdu
 • materiały szkoleniowe, posiłek podczas zajęć

Udział w projekcie: bezpłatny 

Dowiedz się więcej: www.pro-studio.org.pl

 

 

 

 

(06 sierpień 2018)Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego